Δικαιούχοι Προϊόντων Παρεμβάσεως Ε.Ε. Προγράμματος 2012 Reviewed by Momizat on . Για την ένταξή τους στο πρόγραμμα του 2012, προκειμένου να παραλάβουν δωρεάν προϊόντα παρεμβάσεως της Ε.Ε., υπέβαλαν στην Ε.Π.Α. δικαιολογητικά 5.346 πολύτεκνες Για την ένταξή τους στο πρόγραμμα του 2012, προκειμένου να παραλάβουν δωρεάν προϊόντα παρεμβάσεως της Ε.Ε., υπέβαλαν στην Ε.Π.Α. δικαιολογητικά 5.346 πολύτεκνες Rating:
Διαδρομή: Αρχική » Διανομή Προϊόντων » Δικαιούχοι Προϊόντων Παρεμβάσεως Ε.Ε. Προγράμματος 2012

Δικαιούχοι Προϊόντων Παρεμβάσεως Ε.Ε. Προγράμματος 2012

Για την ένταξή τους στο πρόγραμμα του 2012, προκειμένου να παραλάβουν δωρεάν προϊόντα παρεμβάσεως της Ε.Ε., υπέβαλαν στην Ε.Π.Α. δικαιολογητικά 5.346 πολύτεκνες οικογένειες.

Όλα τα υποβληθέντα δικαιολογητικά διαβιβάστηκαν από την Ε.Π.Α. στην Περιφέρεια Αττικής προκειμένου να ελεγχθούν.

Μετά τον έλεγχο της Περιφέρειας ενεκρίθησαν τελικά 4.656 πολύτεκνες οικογένειες που έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις να ενταχθούν στο πρόγραμμα, ενώ 690 οικογένειες αποκλείστηκαν από το πρόγραμμα, επειδή το ατομικό ή οικογενειακό ετήσιο εισόδημά τους υπερέβαινε το καθορισμένο.

Τα ονόματα των 4.656 οικογενειών που δικαιούνται να παραλάβουν προϊόντα μπορείτε να δείτε εδώ

και για την παραλαβή των προϊόντων θα ειδοποιηθούν, μόλις αυτά παραληφθούν, μέσω της εφημερίδας της Ε.Π.Α. ή της ηλεκτρονικής της διεύθυνσης.

Υπενθυμίζουμε για μια εισέτι φορά, πως με βάση την υπ’ αριθ. 22830/5-4-2012 ΚΥΑ, την αποκλειστική ευθύνη για τον τελικό έλεγχο των δικαιούχων έχει η Περιφέρεια.

Η Ε.Π.Α δεν έχει καμία απολύτως εμπλοκή στον έλεγχο και την έγκριση των δικαιούχων.

© 2022 Ένωση Πολυτέκνων Αθηνών - Οι Πολύτεκνοι στο Διαδίκτυο

Scroll to top