Περί πνευματικού κορωνοϊού … Reviewed by Momizat on . Ο Δρ Χαραλάμπης Μ. Μπούσιας, Μέγας Ὑμνογράφος τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας, μέλος του ΔΣ της ΕΠΑ με αφορμή την ενσκήψασα πανδημία μας απέστειλε τα ακόλουθ Ο Δρ Χαραλάμπης Μ. Μπούσιας, Μέγας Ὑμνογράφος τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας, μέλος του ΔΣ της ΕΠΑ με αφορμή την ενσκήψασα πανδημία μας απέστειλε τα ακόλουθ Rating: 0
Διαδρομή: Αρχική » Ειδήσεις » Περί πνευματικού κορωνοϊού …

Περί πνευματικού κορωνοϊού …

Ο Δρ Χαραλάμπης Μ. Μπούσιας, Μέγας Ὑμνογράφος τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας, μέλος του ΔΣ της ΕΠΑ με αφορμή την ενσκήψασα πανδημία μας απέστειλε τα ακόλουθα πονήματά του: 

– Άρθρο του “Ἰὸς σκληροκαρδίας, κορωνοϊός

– Εὐχὴ διὰ τὴν ἐκ τοῦ κορωνοϊοῦ δοκιμασίαν

– Κανών Παρακλητκός εις τον Υιόν του Θεού

– Κανών Παρακλητκός εις τον Όσιον Νικηφόρον τον λεπρόν

© 2022 Ένωση Πολυτέκνων Αθηνών - Οι Πολύτεκνοι στο Διαδίκτυο

Scroll to top