Βράβευση Αριστούχων Ακαδημαϊκού Έτους 2008-2009 Reviewed by Momizat on . Για τη συμμετοχή στην ετήσια βράβευση των αριστούχων του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009, οι ενδιαφερόμενοι, μέλη της Ε.Π.Α., πρέπει να υποβάλλουν στα γραφεία της Έ Για τη συμμετοχή στην ετήσια βράβευση των αριστούχων του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009, οι ενδιαφερόμενοι, μέλη της Ε.Π.Α., πρέπει να υποβάλλουν στα γραφεία της Έ Rating:
Διαδρομή: Αρχική » Εκδηλώσεις » Βράβευση Αριστούχων » Βράβευση Αριστούχων Ακαδημαϊκού Έτους 2008-2009

Βράβευση Αριστούχων Ακαδημαϊκού Έτους 2008-2009

Για τη συμμετοχή στην ετήσια βράβευση των αριστούχων του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009, οι ενδιαφερόμενοι, μέλη της Ε.Π.Α., πρέπει να υποβάλλουν στα γραφεία της Ένωσης (Πειραιώς 68Β – 1ος όρ.), μέχρι 18 Δεκεμβρίου 2009, σχετική αίτηση και τα δικαιολογητικά τους, ως ακολούθως:

  1. Όσοι έλαβαν πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο ή διδακτορικό το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009, από δημόσιο ΑΕΙ ή ΤΕΙ του εσωτερικού, θα προσκομίσουν φωτοαντίγραφο του αντίστοιχου πτυχίου ή τίτλου.
  2. Όσοι εισήχθησαν στην ανώτατη εκπαίδευση (δημόσιο ΑΕΙ ή ΤΕΙ εσωτερικού) το 2009, θα προσκομίσουν βεβαίωση εγγραφής της σχολής που εισήχθησαν ή φωτοαντίγραφο του ατομικού δελτίου επιτυχίας ή βεβαίωση του Σχολείου τους που να αναγράφει σε ποια σχολή εισήχθησαν.
  3. Όσοι μαθητές Λυκείου τελείωσαν το σχολικό έτος 2008-2009 με βαθμό 18,0 και άνω, καθώς και όσοι μαθητές Γυμνασίου τελείωσαν το σχολικό έτος 2008-2009 με βαθμό 18,5 και άνω, θα προσκομίσουν φωτοαντίγραφο του ελέγχου επίδοσης (Λυκείου ή Γυμνασίου αντίστοιχα) ή βεβαίωση του Σχολείου τους που να αναγράφει το γενικό βαθμό τους.

Παρατηρήσεις
α.   Η αίτηση με τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν μέχρι και 18 Δεκεμβρίου 2009,
i.    είτε στα γραφεία της Ε.Π.Α.,
ii.   είτε ταχυδρομικώς μόνο με συστημένη αποστολή, υπ’ όψη κας Μαρίας Δημητρού.
β.   Δε θα γίνουν δεκτά δικαιολογητικά μετά τις 18 Δεκεμβρίου 2009.
γ.   Όσοι βραβεύθηκαν για την εισαγωγή τους σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ σε προηγούμενο έτος, δε θα βραβευθούν εκ νέου σε περίπτωση που εισήχθησαν σε άλλη Σχολή φέτος.
δ.   Η βράβευση είναι μόνο για μία κατηγορία, (π.χ. αν κάποιος αρίστευσε στο λύκειο και εισήχθη και σε ΤΕΙ –ΑΕΙ, θα βραβευθεί μόνο για την εισαγωγή του).
ε.   Αν έχετε εισαχθεί πρώτος σε σχολή Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., να το δηλώσετε στην Ένωση και να  προσκομίσετε το ανάλογο δικαιολογητικό.
στ. Από 20 έως 30 Ιανουαρίου 2010 να προσέλθετε, απαραιτήτως, στα Γραφεία της Ε.Π.Α. για την παραλαβή κάρτας συμμετοχής στην εκδήλωση, με την προϋπόθεση ότι έχετε ήδη υποβάλλει την αίτηση με τα δικαιολογητικά στις προαναφερθείσες ημερομηνίες.

Κατεβάστε τη σχετική αίτηση: Αίτηση Βράβευσης Αριστούχων 2008-2009

© 2022 Ένωση Πολυτέκνων Αθηνών - Οι Πολύτεκνοι στο Διαδίκτυο

Scroll to top