Διαδρομή: Αρχική » Ανακοινώσεις » Ενημέρωση (Page 8)

Διανομή Προϊόντων

Από την Δευτέρα 14/1/2013 και ώρες 8.00 - 14.00, θα αρχίσει η διανομή φέτας στους δικαιούχους πολύτεκνους - μέλη της Ε.Π.Α. που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα έτους 2012. Όσον αφορά την διανομή των υπολοίπων προϊόντων, θα υπάρξει ανακοίνωση όταν οι εταιρείες μας προμηθεύσουν με νέες ποσότητες. Στη συνέχεια παρατίθενται οι ποσότητες που δικαιούται κάθε οικογένεια που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα, με βάση τον αρ ...

Περισσότερα

Ενημερωτικό Σημείωμα – Θέμα: Πολυτεκνίκα Επιδόματα

Νομικές διατάξεις για τη χορήγηση των πολυτεκνικών επιδομάτων 1α. Η παρ.3 του άρθρου 63 του Ν.1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/31-7-1990), όριζε: «Στη μητέρα που θεωρείται πολύτεκνη κατά το ν. 1910/1944, όπως τροποποιήθηκε, καταβάλλεται μηνιαίο επίδομα ίσο προς ενάμισι ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη, όπως κάθε φορά ισχύει, πολλαπλασιαζόμενο επί τον αριθμό των άγαμων μέχρι ηλικίας 25 ετών παιδιών της, το οποίο όμως ουδ ...

Περισσότερα

Εισαγωγή Πολύτεκνων Στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

 1 α. Με το άρθρο 44 του προσφάτως ψηφισθέντος Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/11-4-2012): «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση – Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», αντικαταστάθηκε η παρ. 11β του άρθρου 59 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118/Α/24-5-2011), την οποία είχε επινοήσει η προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, με μοναδικό σκοπό να πλήξει τους πολυτέκνους, παρεμβά ...

Περισσότερα

Ενημερωτικό Σημείωμα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ  ΘΕΜΑ: Άρθρο 27 παρ. 22 του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/1-3-2012): Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του Νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδί ...

Περισσότερα

Προβολή Πολυτεκνιών Θεμάτων Από Τον Έντυπο Τύπο

Όπως γνωρίζετε τα θέματα των πολυτέκνων «δεν πουλάνε» και γι’ αυτό σπάνια δημοσιεύονται δελτία τύπου ή άλλες ανακοινώσεις της ΑΣΠΕ που άπτονται πολυτεκνικών θεμάτων. ...

Περισσότερα

Εισοδηματικά κριτήρια στα πολυτεκνικά επιδόματα

Φαίνεται πως η Κυβέρνηση αποφάσισε, στο βωμό της οικονομικής κρίσης, να θυσιάσει και τη δημογραφική πολιτική της χώρας, γιατί διαφορετικά δεν εξηγείται η ένταξη σε νομοσχέδιο διάταξης σύμφωνα με την οποία τίθεται εκ νέου το εισοδηματικό κριτήριο των 55.000 ευρώ για τη χορήγηση των πολυτεκνικών επιδομάτων. ...

Περισσότερα

Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτουμένων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.)

Θα ήταν εντιμότερο να δηλώσει η Κυβέρνηση πως οι πολύτεκνοι δεν εξαιρούνται από την καταβολή του ειδικού τέλους ακινήτων μέσω της ΔΕΗ, από τη στιγμή που και για το χαράτσι αυτό αντιμετωπίζει τους πολυτέκνους όπως τους αγάμους και αυτό γίνεται φανερό από τις παρακάτω προϋποθέσεις που πρέπει να έχουν οι πολύτεκνοι για να τύχουν της καταβολής του τέλους με μειωμένο συντελεστή 0,5 ευρώ ανά μ2 ή να τύχουν απαλλα ...

Περισσότερα

Εγγραφές των παιδιών των πολυτέκνων που έχουν πετύχει στα ΑΕΙ και ΤΕΙ στις πρόσφατες Πανελλαδικές εξετάσεις

Για τις εγγραφές (μιας και δεν μπορούμε να μιλάμε πλέον για μετεγγραφές) των παιδιών των πολυτέκνων που πέτυχαν στα ΑΕΙ και ΤΕΙ στις πρόσφατες Πανελλαδικές εξετάσεις σας γνωρίζουμε: ...

Περισσότερα

Ανακοίνωση Α.Σ.Π.Ε. για την εορτή της πολύτεκνης οικογένειας

Όπως γνωρίζετε, με νομοθετική ρύθμιση (παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 3454/2006) η ημέρα της πολύτεκνης οικογένειας εορτάζεται, από τον πολυτεκνικό κόσμο της χώρας, την πρώτη Κυριακή του Νοεμβρίου. Φέτος ο εορτασμός θα πραγματοποιηθεί στις 6 Νοεμβρίου 2011 που συμπίπτει να είναι η πρώτη Κυριακή του Νοεμβρίου, προς τιμή των προστατών των πολυτέκνων ΤΕΡΕΝΤΙΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΝΙΛΛΗΣ και των επτά τέκνων τους. ...

Περισσότερα

Τρόφιμα: Άμεση Υποβολή Δικαιολογητικών Για Ένταξη Στο Πρόγραμμα Δωρεάν Διανομής Τροφίμων Του 2011Τροφιμων Του 2011

Στο προηγούμενο τεύχος του «ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ» (Αριθ. φύλλου 172 – μηνών Μαρτίου – Απριλίου) δημοσιεύτηκαν οι προϋποθέσεις που έπρεπε να έχουν οι πολύτεκνες οικογένειες προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα διανομής προϊόντων. Ήδη, στο πλαίσιο της αντιδημογραφικής, αντιπολυτεκνικής και αντιοικογενειακής επιδρομής που έχει εξαπολύσει η Κυβέρνηση κατά του πολυτεκνικού κόσμου, στο ΦΕΚ 660/Β/20-4-2011 δημοσιεύτηκε η υ ...

Περισσότερα

© 2019 Ένωση Πολυτέκνων Αθηνών - Οι Πολύτεκνοι στο Διαδίκτυο

Scroll to top