Προκηρύξεις διαγωνισμού για Συνοριοφύλακες από την ΕΛΑΣ Reviewed by Momizat on . Προθεσμία: 15:00 της Παρασκευής 28 Αυγούστου 2020  Για την μοριοδότηση αναφέρεται: « Έξι (6) μονάδες στον/ην υποψήφιο/α που είναι γονέα Προθεσμία: 15:00 της Παρασκευής 28 Αυγούστου 2020  Για την μοριοδότηση αναφέρεται: « Έξι (6) μονάδες στον/ην υποψήφιο/α που είναι γονέα Rating: 0
Διαδρομή: Αρχική » Ανακοινώσεις » Προκηρύξεις διαγωνισμού για Συνοριοφύλακες από την ΕΛΑΣ

Προκηρύξεις διαγωνισμού για Συνοριοφύλακες από την ΕΛΑΣ

Προθεσμία: 15:00 της Παρασκευής 28 Αυγούστου 2020 

Για την μοριοδότηση αναφέρεται:

« Έξι (6) μονάδες στον/ην υποψήφιο/α που είναι γονέας πολύτεκνης οικογένειας, τέσσερις (4) μονάδες στον/ην υποψήφιο/α που είναι γονέας τριών τέκνων, τρεις (3) μονάδες στον/ην υποψήφιο/α που είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας και δύο (2) μονάδες στον/ην υποψήφιο/α που είναι τέκνο τρίτεκνης οικογένειας.»

Επισημαίνεται ότι για τους πολύτεκνους δεν συνυπολογίζονται τα μόρια άδειας οδήγησης. !!!

Για την απόδειξη της πολυτεκνικής ιδιότητας προσκομίζεται :

«Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή κοινότητας, ……… πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων) ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόμενο σε κάθε περίπτωση από πιστοποιητικό της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ)»

Διαβάστε ολόκληρες τις προκηρύξεις :  ΕΔΩ1 και ΕΔΩ2

© 2022 Ένωση Πολυτέκνων Αθηνών - Οι Πολύτεκνοι στο Διαδίκτυο

Scroll to top