Διαδρομή: Αρχική » Δραστηριότητες

Δραστηριότητες

Η Ε.Π.Α. στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της αναπτύσσει έντονη δραστηριότητα:

Δέχεται τα δικαιολογητικά που καταθέτουν τα νέα μέλη, ελέγχει αυτά για την πληρότητά τους και τα μεταβιβάζει στην Α.Σ.Π.Ε. για την απονομή της πολυτεκνικής ιδιότητας.
Θεωρεί ανά 3ετία τα βιβλιάρια των πολυτέκνων οικογενειών – μελών της και προβαίνει στην αντικατάσταση των απολεσθέντων και φθαρμένων βιβλιαρίων.
Εκδίδει τα πιστοποιητικά πολυτεκνικής ιδιότητας, για κάθε νόμιμη χρήση (συμμετοχή σε διαγωνισμούς, αγορά αυτοκινήτου, κλπ.) τα οποία στη συνέχεια επικυρώνονται από την Α.Σ.Π.Ε.
Διανέμει στις πολύτεκνες οικογένειες – μέλη της διάφορα προϊόντα παρεμβάσεως της Ε.Ε., εφόσον αυτά χορηγούνται από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (φέτα, μακαρόνια, ρύζι, λάδι κ.α.).
Ενθαρρύνει και καλλιεργεί την ευγενή άμιλλα μεταξύ των μελών της με την απονομή τιμητικών βραβείων στους αριστούχους μαθητές των Γυμνασίων και Λυκείων, στους εισαχθέντες στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. και σε όσους έλαβαν πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.
Υποδέχεται κάθε χρόνο τα «ΠΡΩΤΑΚΙΑ» των πολυτέκνων οικογενειών – μελών της σε γιορταστική εκδήλωση, τους προσφέρει τσάντες και σχολικά είδη και τα διασκεδάζει με πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα.
Προβάλλει το θεσμό της οικογένειας και δημιουργεί πολυτεκνική αντίληψη στην κοινωνία με τη βράβευση των νέων πολυτέκνων μητέρων και των νεόνυμφων ζευγαριών.
Διοργανώνει και υλοποιεί επιδοτούμενα προγράμματα της Ε.Ε. στα οποία συμμετέχουν πολύτεκνοι και παιδιά πολυτέκνων οικογενειών.

© 2022 Ένωση Πολυτέκνων Αθηνών - Οι Πολύτεκνοι στο Διαδίκτυο

Scroll to top