Εισοδηματικά κριτήρια στα πολυτεκνικά επιδόματα Reviewed by Momizat on . Φαίνεται πως η Κυβέρνηση αποφάσισε, στο βωμό της οικονομικής κρίσης, να θυσιάσει και τη δημογραφική πολιτική της χώρας, γιατί διαφορετικά δεν εξηγείται η ένταξη Φαίνεται πως η Κυβέρνηση αποφάσισε, στο βωμό της οικονομικής κρίσης, να θυσιάσει και τη δημογραφική πολιτική της χώρας, γιατί διαφορετικά δεν εξηγείται η ένταξη Rating:
Διαδρομή: Αρχική » Ανακοινώσεις » Ενημέρωση » Εισοδηματικά κριτήρια στα πολυτεκνικά επιδόματα

Εισοδηματικά κριτήρια στα πολυτεκνικά επιδόματα

Φαίνεται πως η Κυβέρνηση αποφάσισε, στο βωμό της οικονομικής κρίσης, να θυσιάσει και τη δημογραφική πολιτική της χώρας, γιατί διαφορετικά δεν εξηγείται η ένταξη σε νομοσχέδιο διάταξης σύμφωνα με την οποία τίθεται εκ νέου το εισοδηματικό κριτήριο των 55.000 ευρώ για τη χορήγηση των πολυτεκνικών επιδομάτων.

Είναι απαράδεκτο να επαναφέρονται και μάλιστα από Υπουργό, καθηγητή του Συνταγματικού Δικαίου, τα εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση των πολυτεκνικών επιδομάτων, τη στιγμή κατά την οποία το μέτρο αυτό, πού είχε θεσπισθεί και παλαιότερα κρίθηκε αντισυνταγματικό γιατί δεν πρόκειται για επιδόματα προνοιακού χαρακτήρα αλλά για δημογραφικό κίνητρο να αποκτήσουν τα νέα ζευγάρια περισσότερα παιδιά.

Επί του προκειμένου η Ολομέλεια του Σ.τ.Ε. αποφάνθηκε:

Με την υπ’ αριθμ. 1095/2001 απόφασή της:

«Επειδή, το άρθρο 21 παρ. 2 του Συντάγματος ορίζει ότι «οι πολύτεκνες οικογένειες … δικαιούνται της ειδικής φροντίδας του κράτους», με τη διάταξη αυτή, η θέσπιση της οποίας αποσκοπεί στην αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος της χώρας, παρέχεται μεν, κατ’ αρχήν, υπόδειξη προς τον κοινό νομοθέτη για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων φροντίδας υπέρ των πολυτέκνων οικογενειών, εξυπακούεται, όμως, ταυτοχρόνως στοιχειώδης απαγορευτικός κανόνας, δεσμευτικός για τον κοινό νομοθέτη, συμφώνως προς το οποίο δεν είναι συνταγματικώς ανεκτός ο περιορισμός ή η υποβάθμιση της παρεχομένης στους πολυτέκνους ειδικής φροντίδος, άνευ αποχρώντος λόγου, στα πλαίσια της αυτής σχέσεως.

Εν όψει δε της αδιαστίκτου διατυπώσεως της εν λόγω συνταγματικής διατάξεως αλλά και του προαναφερθέντος σκοπού της, η εξυπηρέτηση του οποίου συνιστά και λόγον γενικωτέρου δημοσίου συμφέροντος (βλ. Σ.Ε. 2773/1991), δεν είναι, επίσης, συνταγματικώς ανεκτές, ρυθμίσεις με τις οποίες ορισμένες πολύτεκνες οικογένειες εξαιρούνται της ανωτέρω ειδικής κρατικής φροντίδος, αφού έτσι αναιρείται, ως προς αυτές, η αδιαστίκτως υπέρ των πολυτέκνων οικογενειών επιβαλλομένη από το Σύνταγμα ειδική φροντίδα του Κράτους.

Η θέσπιση δε, ειδικότερα, τέτοιων εξαιρέσεων με κριτήρια αναγόμενα στο εισόδημα των πολυτέκνων οικογενειών δεν είναι συνταγματικώς επιτρεπτή, εν όψει και του ότι ο συνταγματικός νομοθέτης, θεσπίζοντας την υπέρ αυτών ειδική κρατική φροντίδα, δεν απέβλεψε στην ενίσχυση αυτών ως κατηγορίας οικονομικώς αδυνάτων ή αναξιοπαθούντων προσώπων».

Με την υπ’ αριθμ. 314/2007 ομοία:

«Οι παροχές του νόμου αυτού, δηλαδή τόσο το επίδομα, όσο και η ισόβια σύνταξη έχουν προσέτι το χαρακτήρα κινήτρου προς τους νέους γονείς για τη δημιουργία πολύτεκνων οικογενειών, με στόχο την αντιμετώπιση του οξέος δημογραφικού προβλήματος της χώρας.

 Η δε χορήγηση της συντάξεως αποτελεί επί πλέον κίνητρο προς τους γονείς, δεδομένου ότι η οικονομική ενίσχυση προς αυτούς δεν θα παύσει να χορηγείται, λόγω της ηλικίας των τέκνων […].

© 2022 Ένωση Πολυτέκνων Αθηνών - Οι Πολύτεκνοι στο Διαδίκτυο

Scroll to top