Ενημερωτικό Σημείωμα Reviewed by Momizat on . ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ  ΘΕΜΑ: Άρθρο 27 παρ. 22 του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/1-3-2012): Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργα ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ  ΘΕΜΑ: Άρθρο 27 παρ. 22 του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/1-3-2012): Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργα Rating:
Διαδρομή: Αρχική » Ανακοινώσεις » Ενημέρωση » Ενημερωτικό Σημείωμα

Ενημερωτικό Σημείωμα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 ΘΕΜΑ: Άρθρο 27 παρ. 22 του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/1-3-2012): Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του Νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις και ειδιώτερα:

α. Ποιοι Βουλευτές μίλησαν στη συζήτηση του νόμου στη Βουλή για την παράγραφο 22 του άρθρου 27 του παραπάνω νόμου και πως τοποθετήθηκε καθένας από αυτούς και

β. Ποιοι Βουλευτές καταψήφισαν την παραπάνω διάταξη.

Α.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Με την κατάθεση του σχεδίου του ως άνω νόμου η ΑΣΠΕ απέστειλε προς όλους τους Βουλευτάς την παρακάτω επιστολή:

«Η Συγκυβέρνηση με τις περικοπές, που ήδη έκανε ο Υπουργός Υγείας πριν ένα χρόνο, στα πολυτεκνικά επιδόματα (στρογγυλοποιήσεις, 44 και 88 ευρώ μόνο μηνιαίως αντί των 102 στις πολύτεκνες μητέρες με 1 και 2 τέκνα αντιστοίχως κάτω των 23 ετών, περικοπή του πολυτεκνικού επιδόματος του 3ου τέκνου στην πολύτεκνη, που λαμβάνει το πολυτεκνικό επίδομα, κατάργηση των επιδομάτων που εχορηγούντο στα απορφανισθέντα τέκνα κ.λπ.) εξοικονόμησε ετησίως το ποσό των 50.000.000 ευρώ (βλέπε κονδύλια προϋπολογισμού 2010,2011 και 2012). Ήδη για να εξοικονομήσει 30 έως 40 εκατ. ευρώ επιχειρεί εκ νέου να θεσπίσει όρια εισοδήματος για τη χορήγηση των πολυτεκνικών επιδομάτων, εξαλείφοντας κάθε ίχνος δημογραφικής πολιτικής.

Ήδη η Ελλάς είναι η 3η πλέον γηρασμένη χώρα του κόσμου και έχει μεταβληθεί εξ αιτίας της οικονομικής κρίσης όχι μόνον σε μία χώρα πενομένων πολιτών, αλλά ουσιαστικώς σε μία χώρα εξαθλιωμένων γερόντων, αφού πλέον το 20οο από τα εννέα εκατομμύρια των Ελλήνων είναι άνω των 65 ετών και η Κυβέρνηση αντί να περιορίσει τις σπατάλες και την διασπάθιση του δημοσίου χρήματος βρήκε την εύκολη λύση. Επιδρομή κατά των γλίσχρων πολυτεκνικών επιδομάτων!!

Aκόμη η Συγκυβέρνηση για λόγους που ουδέποτε έχει εξηγήσει:

α) Αρνείται να θεσπίσει όρια εισοδήματος για τη δωρεάν χορήγηση στους μαθητές των σχολικών βιβλίων, προφανώς επειδή το μέτρο δεν αφορά μόνο τους πολυτέκνους, γιατί τότε θα το καθιέρωνε, αλλά στην συντριπτική πλειοψηφία τους μη πολύτεκνους και εκεί «π.χ. ένας με εισόδημα 100.000 ευρώ χρειάζεται να λαμβάνει τα βιβλία δωρεάν», κατά την απάντηση του Υπουργού Υγείας.

β) Για τους ίδιους παραπάνω λόγους αρνείται να θεσπίσει όρια εισοδήματος για τη δωρεάν χορήγηση στους φοιτητές των Πανεπιστημιακών συγγραμμάτων και εκεί «π.χ. ένας με εισόδημα 100.000 ευρώ χρειάζεται να λαμβάνει τα βιβλία δωρεάν», κατά την απάντηση του Υπουργού Υγείας.

Στις δύο παραπάνω περιπτώσεις α΄ και β΄ δεν χρειάζεται η θέσπιση ορίων εισοδήματος, αλλά η έκδοση μιας απλής Υπουργικής αποφάσεως της επί της Παιδείας Υπουργού, όπως προβλέπεται από το άρθρο 2 παρ. 7 του Ν. 15661985, με την οποία θα υποχρεώνονται οι μαθητές να επιστρέφουν τα βιβλία, όπως γίνεται σε πολλές Ευρωπαϊκές Χώρες, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν την επόμενη σχολική χρονιά, διαφορετικά θα τα πληρώνουν. Με αυτή και μόνον την Υπουργική απόφαση θα εξοικονομήσουν πλέον των 50.000.000 ευρώ ετησίως!!

Και αφού η Κυβέρνηση δεν κάνει τα παραπάνω αυτονόητα έρχεται με την παρ. 22 του άρθρου 27 του σχεδίου νόμου: «Εφαρμοστικός νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά με τον ψηφισθέντα Νόμο «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις», να θεσπίσει πως:

«22. Διακόπτεται από 1.1.2012 η παροχή όλων των οικογενειακών επιδομάτων σε πολύτεκνες οικογένειες με τέσσερα τέκνα και στις τρίτεκνες οικογένειες, οι οποίες έχουν συνολικό καθαρό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα άνω των σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ.

 Επί του προκειμένου, Κύριε Βουλευτά, σας επισημαίνουμε πως οι πολύτεκνες οικογένειες ανήκουν στις πλέον ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και γι’ αυτό προστατεύονται ευθέως από το Σύνταγμα το οποίο στην παρ. 2 του άρθρου 21 ορίζει:

«2. Πολύτεκνες οικογένειες … έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το Κράτος».

 Τόσο το Σ.τ.Ε. με αποφάσεις του όσο και η επιστημονική Επιτροπή της Βουλής έχουν αποφανθεί ότι η θέσπιση ορίων εισοδήματος για τη χορήγηση των πολυτεκνικών επιδομάτων είναι αντισυνταγματική.

Καταγγέλλουμε αυτή την απαράδεκτη τακτική και πολιτική της Συγκυβέρνησης και σας παρακαλούμε, στην ονομαστική ψηφοφορία που πιστεύουμε πως θα διεξαχθεί, να καταψηφίσετε την επαίσχυντη παραπάνω διάταξη».

 

Β.

ΠΟΙΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΜΑΧΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 27

Κατά τη συζήτηση του Νομοσχεδίου στη Βουλή για την επίμαχη διάταξη του άρθρου 27 πήραν το λόγο και μίλησαν κατά σειρά οι παρακάνω Βουλευτές και ένας έκαστος εξ αυτών τοποθετήθηκε ως κατωτέρω:

Μιχαήλ Κριτσωτάκης- Ειδικός Αγορητής του Συνασπισμού:

 «Γρήγορα θέλω να πω ότι έχουμε την κατάργηση των οικογενειακών επιδομάτων για τις πολύτεκνες οικογένειες στο άρθρο 27, όπου εξαθλιώνετε την πολύτεκνη οικογένεια, διότι βάζετε το όριο των 45.000 ευρώ. Όμως, το ποσό των 45.000 ευρώ για τόσα μέλη σε μία οικογένεια, δεν μπορεί να δικαιολογηθεί με τίποτα στη λογική σας [ … ]

 Γεώργιος Βλάχος – Βουλευτής Αττικής ΝΔ.:

 «Το δεύτερο θέμα έχει να κάνει με τα πολυτεκνικά επιδόματα. Είχατε πει ότι δεν θα μειωθούν περαιτέρω. Σήμερα έχουμε καινούρια μείωση. Θα πρέπει κι εδώ να υπάρξει διευκρίνιση από τη μεριά της Κυβέρνησης [ … ]

 Κων/νος Μουσουρούλης – Βουλευτής Χίου Ν.Δ.:

 «Δύο λόγια για το επίδομα πολυτέκνων. Αναπροσαρμόζετε το εισοδηματικό πλαφόν από 1/1/2012 στις 45.000 ευρώ. Δε θα σχολιάσω το ότι δεν κάνετε πρόβλεψη για προσαύξηση από το 4ο παιδί και πάνω. Εγώ θέλω να πω ότι οι πολύτεκνοι έχουν ήδη χτυπηθεί βάναυσα στη χώρα μας παραγνωρίζοντας απ’ όλους τους Υπουργούς, όσοι έκαναν τις σχετικές ρυθμίσεις, το τεράστιο δημογραφικό μας πρόβλημα. Τα προβλήματα των πολυτέκνων, κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι δικά τους. Είναι και δικά μας. Οι αναλογιστικές μελέτες δε σας το λένε αυτό; Κάποια στιγμή χρειάζονται εργαζόμενοι για να μπορούν να πληρώνουν εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία [ … ]

 Κων/νος Καρτάλης –Βουλευτής Μαγνησίας ΠΑΣΟΚ:

 «Για το θέμα των πολυτεκνικών και τριτεκνικών επιδομάτων όλοι αντιλαμβανόμαστε τη δυσκολία που υπάρχει με το δημοσιονομικό σκέλος της χώρας. Θα θυμάται ο κ. Υπουργός ότι σε προηγούμενη συνεδρίαση της Βουλής, πριν από περίπου 3 μήνες ήταν ο υπουργός Υγείας κ. Ανδρέας Λοβέρδος, που είχε αποδεχθεί το ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα των 55.000 ευρώ. Σήμερα βρισκόμαστε στη δύσκολη θέση αυτό το εισόδημα να πρέπει να μειωθεί. Αλλά, νομίζω, ότι θα πρέπει να δούμε ένα δημοσιονομικό ισοδύναμο, έστω και σε δεύτερη φάση, αν αυτό δεν επιτευχθεί σήμερα, για να μπορέσουμε να καλύψουμε τις τριτεκνικές και πολυτεκνικές οικογένειες με τέσσερα τέκνα. Επιπροσθέτως να συμπληρώσουμε αυτές τις ρυθμίσεις με μια σειρά από παροχές που δεν είναι υποχρεωτικά δημοσιονομικού κόστους, δηλαδή την επέκταση του νόμου της συνυπηρέτησης για τριτεκνικές και πολυτεκνικές οικογένειες, την αύξηση του αριθμού των μετεγγραφών χωρίς να θίγεται η λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, τη δημιουργία νέων συνθηκών για τη μείωση των εισιτηρίων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Δηλαδή, συνθήκες που σε κάποιο βαθμό έρχονται να ισοσταθμίσουν τη μείωση που δρομολογείται σήμερα. Εξακολουθώ να επιμένων ότι θα πρέπει να δρομολογηθεί σε επόμενο χρονικό διάστημα μια προσπάθεια για την εξεύρεση ενός άλλου δημοσιονομικού ισοδύναμο για να μην μπουν αυτές οι οικογένειες στο περιθώριο [ … ]

 Γεώργιος Καρατζαφέρης – Πρόεδρος ΛΑΟΣ

 «Ένα μεγάλο πρόβλημα της χώρας, Κύριε Υπουργέ – το μεγαλύτερο, αν θέλετε – μια βραδυφλεγής βόμβα που θα σκάσει είναι η υπογεννητικότητα. Το 2030 είναι οριακή ημερομηνία. Θα είναι περισσότεροι οι λαθρομετανάστες από τους έλληνες. Εκεί οδηγούνται τα πράγματα. Και αντί να δίνουμε κίνητρα να κάνουν παιδιά οι έλληνες, εμείς αφαιρούμε αυτά τα κίνητρα. Θα σώσουμε την Ελλάδα, εάν αφαιρέσουμε τα κίνητρα για περισσότερα παιδιά! Την ίδια ώρα οι Έλληνες μουσουλμάνοι της Θράκης έχουν διπλάσιο μέσο όρο παιδιών.

Πηγαίνετε, Κύριε Υπουργέ, αύριο στο «Έλενα». Αν θέλετε, με πολλή χαρά, μπορούμε να πάμε παρέα, για να δείτε τις γέννες, πόσες είναι ελλήνων και πόσες λαθρομεταναστών.

Αυτό λοιπόν, δε δείχνει κάτι; Πού οδηγείται ο τόπος; Δεν πρέπει να βρούμε κίνητρα, για να βοηθήσουμε, να δώσουμε ευκαιρίες στον Έλληνα να κάνει παιδιά; Εκεί θα κάνουμε οικονομία; Εκεί θα βάλουμε περιορισμό;

Νομίζω ότι είναι ορισμένα πράγματα, Κύριε Υπουργέ – δεν ξέρω κάτω από το βάρος ποιων καταστάσεων – σας οδήγησαν σε αυτό το δημιούργημα. Δεν είναι ένα δημιούργημα με υπογραφή Λοβέρδου. Το ξαναλέω. Και έχω το δικαίωμα να το λέω αυτό, Κύριε Υπουργέ, γνωρίζοντας τον άνδρα. Και γνωρίζω ότι μπορείτε το καλύτερο, γιατί αυτό το πράγμα έχει αυτήν την προχειρότητα που δεν μπορεί να είναι με υπογραφή Λοβέρδου. Κάτι συνέβη. Και σας διαβεβαιώνω ότι θα το ψάξω. Θα το ψάξω, γιατί λυπάμαι, όταν άνθρωποι τους οποίους έχουμε ξεχωρίσει για τις νοητικές τους διαδρομές και για την εργατικότητά τους μας φέρνουν τόσο πρόχειρα νομοθετήματα. Κάτι δεν πάει καλά. Και αν, Κύριε Υπουργέ, χάλασε και ο Λοβέρδος, τότε φαντάσου τι γίνεται με όλους τους άλλους [ … ]

Αστέριος Ροντούλης- Βουλευτής Λαρίσης ΛΑΟΣ

«Και έρχομαι σε ένα τρίτο ζήτημα και τελειώνω με αυτό, κύριε Πρόεδρε. Έρχομαι στο ζήτημα της παραγράφου 22 του άρθρου 27 του νομοσχεδίου και αναφέρομαι στην περικοπή των πολυτεκνικών και τριτεκνικών επιδομάτων, κύριε Υπουργέ. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Πριν αλέκτορα φωνήσαι…, έχω επαληθευτεί, έχω δικαιωθεί στην προηγούμενη κριτική που σας άσκησα, όταν περιορίσατε διά των εισοδηματικών κριτηρίων τα πολυτεκνικά και τριτεκνικά επιδόματα. Είχατε βάλει ένα όριο τότε των 55.000 ευρώ ως εισοδηματικό όριο. Από του Βήματος της Βουλής είχα ρωτήσει τον Ανδρέα Λοβέρδο προσωπικά, γιατί ξέρω το προσωπικό ποιόν και τις ευαισθησίες του ανδρός: «Τι θα γίνει, κύριε Υπουργέ, εάν μετά από λίγους μήνες περιοριστεί το εισοδηματικό κριτήριο και μειωθεί;» και μου είχατε πει: «Δεν μπορεί να γίνει αυτό, κύριε Ροντούλη». Είναι καταγεγραμμένο στα Πρακτικά. Και βλέπετε ότι πάρα πολύ σύντομα πέσαμε κατά 10.000. Και σας λέω: Έρχεται ένας άλλος Υπουργός ή πάλι ο Λοβέρδος επικαλούμενος λόγους δημοσιονομικής ανάγκης και περιορίζει πάλι στις 35.000 το εισοδηματικό όριο. Πού θα πάμε, κύριε Υπουργέ; Πού θα σταματήσουμε;

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης):Έχετε δίκιο.

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ναι, ευχαριστώ πολύ και πράγματι σας τιμά η εντιμότητα με την οποία συμπεριφέρεστε στο Κοινοβούλιο. Μου λέτε ότι έχω δίκιο. Ναι. Πού να το βρω το δίκιο μου; Δηλαδή, μου λέει ένας Υπουργός που φέρνει μία διάταξη ότι έχω δίκιο στην κριτική μου. Ναι, αλλά το δίκιο πρέπει να αποτυπωθεί και στο νομοθετικό κείμενο.

Έχω, λοιπόν, τονίσει, κύριε Πρόεδρε, μετ’ επαναλήψεως και μετ’ επιτάσεως ότι δεν είναι συνταγματικά ανεκτό -και ο συνταγματολόγος Ανδρέας Λοβέρδος το γνωρίζει- να επιβληθούν εισοδηματικά κριτήρια, όπως έχει νομολογήσει και το Συμβούλιο της Επικρατείας και έχει πει και η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής.

Το άρθρο 21 παράγραφος 2 του Συντάγματος επιτάσσει ειδική μέριμνα για την πολύτεκνη οικογένεια, γιατί είναι η πλέον ευπαθής κοινωνική ομάδα.

Κύριε Πρόεδρε, τελειώνω. Θα μου δώσετε ένα λεπτό με την ανοχή σας, γιατί είναι ιδιαιτέρως σημαντικό το ζήτημα και αφορά χιλιάδες οικογένειες.

Κύριε Υπουργέ, πόσο θέλουμε να εξοικονομήσουμε; Θέλουμε να εξοικονομήσουμε 43 εκατομμύρια ευρώ. Κάνω προσωπική έκκληση στον Ανδρέα Λοβέρδο. Υπάρχει και η λογική των δημοσιονομικών ισοδυνάμων.

Θα σας πω δύο εξ αυτών και βγάλτε τα συμπεράσματά σας. Μπορούμε να έχουμε μια απλή υπουργική απόφαση της κ. Άννας Διαμαντοπούλου, που προβλέπεται από το άρθρο 2 του ν. 1566/85, η οποία θα προβλέπει ότι οι μαθητές υποχρεούνται να επιστρέφουν τα βιβλία τους για να χρησιμοποιηθούν από τους μαθητές της επόμενης χρονιάς, όπως γίνεται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Ξέρετε πόσο θα εξοικονομήσουμε, κύριε Υπουργέ; Θα εξοικονομήσουμε 50 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή παραπάνω από τα 43 εκατομμύρια που κόβουμε τώρα από τις πολύτεκνες οικογένειες!

Να πω και ένα δεύτερο δημοσιονομικό ισοδύναμο, κύριε Πρόεδρε, και τελειώνω. Ξέρετε ότι τα κόμματα –ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, ΛΑΟΣ, ΣΥΡΙΖΑ, όλοι- το 2011 πήραν 54 εκατομμύρια ευρώ. Γιατί δεν περικόπτουμε τις δαπάνες των κομμάτων και να δοθούν τα χρήματα για να καλύψουμε αυτό το δημοσιονομικό κενό, που τώρα προσπαθείτε να καλύψετε με περικοπές από την ευαίσθητη αυτή κοινωνική ομάδα;

Επιτέλους, πρέπει να καταλάβουμε, κύριε Πρόεδρε, ότι το 20% των γηγενών Ελλήνων, που είναι 9 εκατομμύρια, είναι άνω των εξήντα πέντε ετών. Δεν μπορούμε να αντιληφθούμε την τεράστια, αν θέλετε, αρνητική κατάσταση που προκαλείται στο ελληνικό έθνος από μια τέτοια κατάσταση πραγμάτων;

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Σας ευχαριστώ, κύριε Ροντούλη.

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Φθίνει το ελληνικό αίμα, χάνεται ο ελληνικός πληθυσμός και πάμε και χτυπάμε, σε μια τέτοια οικονομική συγκυρία, τον αιμοδότη του ελληνικού έθνους, τους πολυτέκνους! Είναι δυνατόν; Για αυτά τα 43 εκατομμύρια να καθίσουμε κάτω μαζί και να βρούμε δημοσιονομικά ισοδύναμα.

Σας παρακαλώ πολύ να το αποσύρετε. Θα είναι μια γενναία πράξη εκ μέρους σας. Θα καταγραφεί στο ελληνικό Κοινοβούλιο.

Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Κύριε Ροντούλη, είπατε εν τη ρύμη του λόγου σας, όπως πράγματι συμβαίνει, ότι ο κύριος Υπουργός έδωσε δίκιο στα επιχειρήματά σας. Αυτό να το αξιοποιήσετε κοινοβουλευτικά. Το αξιοποιώ εγώ τώρα.

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Γι’ αυτό απευθύνθηκα προσωπικά.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Το αξιοποιώ εγώ με την έννοια ότι θα κριθεί οριστικά σε ευθετότερο χρόνο. Αυτό υπονοείτε με το να σας δίνει το δίκιο. Είναι έτσι, κύριε Υπουργέ, ή όχι;

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Έτσι είναι.

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Έχει τη γενναιότητα ο συγκεκριμένος Υπουργός…

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Σας παρακαλώ, κύριε Ροντούλη. Αυτό είναι κατάχρηση πλέον.

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: …να πει «το αποσύρω και θα βρούμε μαζί δημοσιονομικό ισοδύναμο[ … ]

 Παναγιώτης Κουρουμπλής –Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας-Ανεξάρτητος:

 «Όσο αφορά τους πολυτέκνους, Κύριε Υπουργέ, θα πω τουλάχιστον για την πολύτεκνη οικογένεια που έχει μέσα ένα ανάπηρο ή για τις υπερπολύτεκνες οικογένειες. Αν δεν μπορεί να απαλειφθεί αυτή η διάταξη διότι νομίζετε ότι το διοικητικό κόστος θα είναι μεγαλύτερο απ’ αυτά που θα κερδίσετε, τουλάχιστον λάβετε υπ’ όψιν σας αυτές τις δύο περιπτώσεις [ … ]

 Ηλίας Πολατίδης – Βουλευτής Σερρών ΛΑΟΣ

 «Το παρόν νομοσχέδιο διαπράττει πολλές απρέπειες και αίσχη. Θα ξεκινήσω με το θέμα των πολυτέκνων και μη μου πείτε, Κύριε Υπουργέ, ότι δεν είναι αίσχος σε αυτούς που είναι πολύτεκνοι και υπερπολύτεκνοι, όταν πρέπει στοιχειωδώς να έχουν το εισόδημα το οποίο λέτε, για να μπορέσουν να επιζήσουν, εσείς να τους κόβετε το πολυτεκνικό επίδομα. Υπάρχουν οικογένειες με δέκα, δώδεκα και δεκατρία παιδιά. Θα τους τιμωρήσουμε γι’ αυτό; Αυτό κάντε και πρέπει να ντρέπεστε γι’ αυτό που κάνετε [ … ]

 Αθανάσιος Λεβέντης- Βουλευτής Ανεξάρτητος

«Όχι» στο άρθρο 27 στη διακοπή των επιδομάτων των πολυτέκνων [ … ]

 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ – Βουλευτής Αχαϊας ΛΑΟΣ

 Γιατί αλήθεια πριν από ένα χρόνο το πλαφόν στους πολύτεκνους ήταν 55 και φέτος έγινε 45; Εάν κάποιος έχει πολλά παιδιά, θα πρέπει να τους μειώσει το πρόγραμμα σπουδών τους; Εάν ένας έχει εννιά παιδιά, δεν θα πρέπει να τα στείλει να σπουδάσουν; Θα πρέπει να πει: «εσείς οι δύο από την οικογένεια» -αλά παλαιά- «θα πάτε, αν βρείτε δουλειά, να εργαστείτε για να βοηθήσετε να σπουδάσουν τα αδέλφια σας». Γιατί έτσι γινόταν. Γιατί γίνεται αυτή η έκπτωση απέναντι στην πολύτεκνη οικογένεια; Η Επιστημονική Διεύθυνση της Βουλής την χαρακτηρίζει αντισυνταγματική αυτήν την έκπτωση, διότι το μέτρο που παίρνετε είναι αντικίνητρο.

Εμείς δεν φέραμε εδώ στην Ολομέλεια της Βουλής σαν Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός την πρόταση να παρθούν πρόσθετα μέτρα υπέρ των πολυτέκνων; Γιατί αγγίζουμε αυτήν την κατηγορία που είναι η μοναδική την οποία χρειαζόμαστε; Γιατί ακολουθεί στη συνέχεια η διάταξη της εναρμόνισης με την Οδηγία 2009/52 εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με την οποία θα πρέπει να πάρουμε μέτρα προστασίας των λαθρομεταναστών που έρχονται εδώ, τους εκμεταλλεύονται κάποιοι εργολάβοι, υπεργολάβοι, επιχειρηματίες ή εργοδότες και πρέπει να προστατευτούν. Και όχι μόνο αυτό, αλλά εάν είναι ανήλικοι, αμέσως να αποκτήσουν και δικαίωμα παραμονής στη χώρα μας, να πάρουν τον ένα χρόνο. Και υπάρχουν μια σειρά από άλλες διατάξεις εδώ που διευκολύνουν την νομιμοποίησή τους.

 ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ – Β ο υ λ ε υ τ ή ς Ν . Α χ α ΐ α ς

 

Δελτίο Τύπου – 1/03/2012

Προς: την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος

 

Αγαπητοί φίλοι,

Προστασία στην πολύτεκνη οικογένεια

Με αφορμή τη συζήτηση στη Βουλή του εφαρμοστικού νόμου αρμοδιότητας Υπ. Υγείας και Κοινωνικής αλληλεγγύης και Υπ. Εργασίας, σύμφωνα με το νόμο του νέου μνημονίου, ο βουλευτής Αχαΐας Ανδρέας Τριανταφυλλόπουλος δήλωσε:

«Καταψήφισα την κατάργηση των πολυτεκνικών επιδομάτων που προέβλεπε με την παρ. 22 του άρθρο 27 το νομοσχέδιο του εφαρμοστικού νόμου του νέου μνημονίου, με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και κοινωνικής αλληλεγγύης και με σεβασμό στον κοινωνικό ρόλο της πολύτεκνης και τρίτεκνης οικογένειας.

Δεν έχουμε το πολιτικό, ηθικό και κοινωνικό δικαίωμα να αφαιρούμε τα επιδόματα από τις πολύτεκνες οικογένειες, τη στιγμή που υπάρχει μεγάλη υπογεννητικότητα στη χώρα μας.

Θα συνεχίσω να βρίσκομαι δίπλα τους και να στηρίζω κάθε δίκαιο αίτημα που θα εκφράζεται από τα θεσμικά τους όργανα, όπως άλλωστε είχα πράξει και στο παρελθόν με συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Ενδεικτικά αναφέρω ότι στις 22 Δεκεμβρίου 2011, 28 βουλευτές υπογράψαμε επιστολή προς τον Πρωθυπουργό της χώρας και όλους τους Υπουργούς, με την οποία καταθέσαμε Πρόταση για ένα Πρόγραμμα Θετικών Δράσεων για τη Στήριξη όλων των Οικογενειών, όπου προτείναμε ειδικά μέτρα για τις πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες».  

 

Γ

ΠΟΙΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΑΡΝΗΘΗΚΑΝ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ

ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

Από τον ΛΑΟΣ και το ΚΚΕ ζητήθηκε να γίνει ονομαστική ψηφοφορία κατά την ψήφιση του παραπάνω νομοσχεδίου τόσο κατ΄ άρθρο όσο και στο σύνολό του.

Αρνήθηκαν να ψηφίσουν το άρθρο 27 οι παρακάτω Βουλευτές:

ΛΑΟΣ:

 1. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ Γεώργιος
 2. ΠΛΕΥΡΗΣ Αθανάσιος
 3. ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ Κων/νος
 4. ΝΤΟΥΚΑΚΗΣ Μανούσος
 5. ΚΑΛΑΠΟΘΑΡΑΚΟΣ Χρήστος
 6. ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Αλέξανδρος
 7. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΠΑΔΑΚΗ Ουρανία
 8. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ Άγγελος
 9. ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Κυριάκος
 10. ΚΙΛΤΙΔΗΣ Κων/νος
 11. ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ Αστέριος
 12. ΜΑΡΚΑΚΗΣ Παύλος
 13. ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ Βαϊτσης
 14. ΑΝΑΤΟΛΑΚΗΣ Γεώργιος
 15. ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ Ηλίας

 Κ.Κ.Ε.:

 1. ΠΑΠΑΡΗΓΑ Αλεξάνδρα
 2. ΠΑΦΙΛΗΣ Αθανάσιος
 3. ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ Σπυρίδων
 4. ΜΑΥΡΙΚΟΣ Γεώργιος
 5. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Νικόλαος
 6. ΠΡΩΤΟΥΛΗΣ Ιωάννης
 7. ΜΩΡΑΪΤΗΣ Νικόλαος
 8. ΓΚΙΟΚΑΣ Ιωάννης
 9. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος
 10. ΜΑΡΙΝΟΣ Γεώργιος
 11. ΚΑΛΑΝΤΙΔΟΥ Σοφία
 12. ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ Θεόδωρος
 13. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Χαράλαμπος
 14. ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ Αντώνιος
 15. ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ Σταύρος
 16. ΝΑΝΟΣ Απόστολος
 17. ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ Διαμάντω
 18. ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ Βαρβάρα (Βέρα)

 ΣΥΡΙΖΑ

 1. ΤΣΙΠΡΑΣ Αλέξιος
 2. ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ Δημήτριος
 3. ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ Μιχαήλ
 4. ΚΟΥΡΑΚΗΣ Αναστάσιος (Τάσος)
 5. ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ Ευαγγελία (Λίτσα)
 6. ΔΙΩΤΗ Ηρώ
 7. ΔΡΙΤΣΑΣ Θεόδωρος
 8. ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ Παναγιώτης

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ :

 1. ΔΗΜΑΡΑΣ Ιωάννης
 2. ΣΑΚΟΡΑΦΑ Σοφία
 3. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Βασίλειος
 4. ΛΕΒΕΝΤΗΣ Αθανάσιος
 5. ΚΑΤΣΕΛΗ Λουκία – Ταρσίτσα
 6. ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία –Ελίζα (Μαριλίζα)
 7. ΜΙΧΟΣ Λάμπρος
 8. ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ Παναγιώτης
 9. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Ανδρέας
 10. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία
 11. ΚΑΣΣΑΡΑΣ Γεώργιος
 12. ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Ιωάννης
 13. ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ Χρήστος
 14. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ Χαράλαμπος
 15. ΤΕΚΤΟΝΙΔΟΥ Κυριακή
 16. ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ Γεώργιος
 17. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Ηλίας
 18. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Ευάγγελος
 19. ΛΙΑΝΗΣ Γεώργιος
 20. ΚΑΜΜΕΝΟΣ Παναγιώτης (Πάνος)
 21. ΣΤΑΜΑΤΗΣ Δημήτριος
 22. ΒΛΑΧΟΣ Γεώργιος
 23. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Μιχαήλ
 24. ΤΖΙΜΑΣ Μαργαρίτης
 25. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος
 26. ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ Κων/νος
 27. ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ Σταύρος
 28. ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ Γεώργιος
 29. ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ Μαρία

Σύνολο Βουλευτών που καταψήφισαν το άρθρο 27 = 70

Δ

Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 22 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 27 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4052 ΤΟΥ 2012

Τελικώς η διάταξη υπερψηφίστηκε και έχει ως κατωτέρω:

«22. Διακόπτεται από 1.1.2012 η παροχή όλων των οικογενειακών επιδομάτων σε πολύτεκνες οικογένειες με τέσσερα τέκνα και στις τρίτεκνες οικογένειες, οι οποίες έχουν συνολικό καθαρό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα άνω των σαράντα πέντε χιλιάδων (45.000) ευρώ»

 

Αθήνα, 12/3/2012

Ο Διευθυντής της ΑΣΠΕ 

Χαράλαμπος Παύλος

© 2022 Ένωση Πολυτέκνων Αθηνών - Οι Πολύτεκνοι στο Διαδίκτυο

Scroll to top