Διαδοχική Χορήγηση Άδειας Ανατροφής 9 μηνών σε Εκπαιδευτικό Reviewed by Momizat on . Η υπ’ αρίθμ. 306/2009 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου (Ακυρωτικού) Πειραιά ακυρώνει την υπ’ αρίθμ. 3722/2-6-08 πράξη του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν Η υπ’ αρίθμ. 306/2009 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου (Ακυρωτικού) Πειραιά ακυρώνει την υπ’ αρίθμ. 3722/2-6-08 πράξη του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν Rating:
Διαδρομή: Αρχική » Ανακοινώσεις » Γενικές » Διαδοχική Χορήγηση Άδειας Ανατροφής 9 μηνών σε Εκπαιδευτικό

Διαδοχική Χορήγηση Άδειας Ανατροφής 9 μηνών σε Εκπαιδευτικό

Η υπ’ αρίθμ. 306/2009 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου (Ακυρωτικού) Πειραιά ακυρώνει την υπ’ αρίθμ. 3722/2-6-08 πράξη του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Χίου, η οποία στηριζόμενη στην περιβόητη εγκύκλιο 54501/Δ2/24-4-2008 του Γενικού Διευθυντή Διοίκησης Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπαίδευσης, απέρριπτε αίτημα εκπαιδευτικού γ1α χορήγηση άδειας ανατροφής τέκνου 9 μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53  πας. 2 εδάφ. β΄ του Ν. 3528/2007.

Πιο συγκεκριμένα, στον εν λόγω εκπαιδευτικό, είχε χορηγηθεί άδεια ανατροφής για το πρώτο του παιδί και όταν αυτή έληξε αιτήθηκε νέα άδεια ανατροφής 9 μηνών για το δεύτερο παιδί, που είχε εν τω μεταξύ γεννηθεί.

Η Διοίκηση, όπως αναφέρθηκε απέρριψε την αίτησή του και η υπόθεση πήρε το δρόμο της Δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης του ΔΕΠ, το δικαίωμα για την απόληψη της προαναφερθείσας άδειας είναι αυτοτελές για κάθε τέκνο που δεν έχει ακόμα συμπληρώσει το 4ο έτος της ηλικίας του και ότι σε περίπτωση που ο υπάλληλος έχει αποκτήσει και άλλο τέκνο, το οποίο επίσης δεν έχει συμπληρώσει και αυτό το 4ο έτος της ηλικίας του, είναι δυνατή η διαδοχική χορήγηση σε αυτόν της εν λόγω άδειας, δηλαδή η χορήγηση, μετά τη λήξη της εννεάμηνης άδειας για την ανατροφή του πρώτου τέκνου του, της νέας εννεάμηνης άδειας για την ανατροφή του δεύτερου τέκνου του.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της απόφασης.

© 2022 Ένωση Πολυτέκνων Αθηνών - Οι Πολύτεκνοι στο Διαδίκτυο

Scroll to top