Κριτήρια Μοριοδότησης Ασκουμένων Αποφοίτων Ι.Ε.Κ. του Ο.Ε.Ε.Κ. Reviewed by Momizat on . Με την υπ’ αρίθμ. Δ/31648 (ΦΕΚ 72/Β/22-01-2009) Απόφαση του Προέδρου του Ο.Ε.Ε.Κ. καθορίζονται τα κριτήρια επιλογής με μοριοδότηση των Πρακτικά Ασκουμένων Αποφο Με την υπ’ αρίθμ. Δ/31648 (ΦΕΚ 72/Β/22-01-2009) Απόφαση του Προέδρου του Ο.Ε.Ε.Κ. καθορίζονται τα κριτήρια επιλογής με μοριοδότηση των Πρακτικά Ασκουμένων Αποφο Rating:
Διαδρομή: Αρχική » Ανακοινώσεις » Γενικές » Κριτήρια Μοριοδότησης Ασκουμένων Αποφοίτων Ι.Ε.Κ. του Ο.Ε.Ε.Κ.

Κριτήρια Μοριοδότησης Ασκουμένων Αποφοίτων Ι.Ε.Κ. του Ο.Ε.Ε.Κ.

Με την υπ’ αρίθμ. Δ/31648 (ΦΕΚ 72/Β/22-01-2009) Απόφαση του Προέδρου του Ο.Ε.Ε.Κ. καθορίζονται τα κριτήρια επιλογής με μοριοδότηση των Πρακτικά Ασκουμένων Αποφοίτων Δημοσίων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Ο.Ε.Ε.Κ. και Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. που εποπτεύονται από τον Ο.Ε.Ε.Κ.

Οι πραγματοποιούντες την πρακτική τους άσκηση απόφοιτοι των παραπάνω Ι.Ε.Κ., μοριοδοτούνται βάσει συστήματος μοριοδότησης, σύμφωνα με το οποίο, κάθε ασκούμενος μπορεί να συγκεντρώσει από είκοσι (20) μονάδες το ελάχιστο έως εκατό (100) μονάδες το μέγιστο, βάση των παρακάτω κατηγόριών:

  1. Άτομα με ειδικές ανάγκες.
  2. Επίδοση.
  3. Οικονομική κατάσταση.
  4. Οικογενειακή κατάσταση.
  5. Τόπος διαμονής.
  6. Ειδικότητα.

Όσο αφορά την οικογενειακή κατάσταση, μεταξύ των άλλων, μέλος (γονέας ή τέκνο) πολύτεκνης, τρίτεκνης ή μονογονεϊκής οικογένειας μοριοδοτείται με δέκα (10) μονάδες.

Κατεβάστε την Απόφαση υπ’ αρίθμ. Δ/31648 (ΦΕΚ Β 72/B/2009).

© 2022 Ένωση Πολυτέκνων Αθηνών - Οι Πολύτεκνοι στο Διαδίκτυο

Scroll to top