Μείωση 50% των εισφορών για τις ασφαλισμένες του ΙΚΑ–ΕΤΑΜ κατά το 12μηνο που ακολουθεί τον τοκετό Reviewed by Momizat on . Επιστροφή των εισφορών που παρακρατήθηκαν από 3/4/2008 χωρίς νόμιμη αιτία. Διαβάστε την υπ’ αριθμ. 15/2010 (αρ. πρ. Α23/269/4/3-2-2010) εγκύκλιο του Ι.Κ.Α. και Επιστροφή των εισφορών που παρακρατήθηκαν από 3/4/2008 χωρίς νόμιμη αιτία. Διαβάστε την υπ’ αριθμ. 15/2010 (αρ. πρ. Α23/269/4/3-2-2010) εγκύκλιο του Ι.Κ.Α. και Rating:
Διαδρομή: Αρχική » Ανακοινώσεις » Γενικές » Μείωση 50% των εισφορών για τις ασφαλισμένες του ΙΚΑ–ΕΤΑΜ κατά το 12μηνο που ακολουθεί τον τοκετό

Μείωση 50% των εισφορών για τις ασφαλισμένες του ΙΚΑ–ΕΤΑΜ κατά το 12μηνο που ακολουθεί τον τοκετό

Επιστροφή των εισφορών που παρακρατήθηκαν από 3/4/2008 χωρίς νόμιμη αιτία.

Διαβάστε την υπ’ αριθμ. 15/2010 (αρ. πρ. Α23/269/4/3-2-2010) εγκύκλιο του Ι.Κ.Α. και τον τρόπο αξίωσης επιστροφής των καταβληθέντων εισφορών.

© 2022 Ένωση Πολυτέκνων Αθηνών - Οι Πολύτεκνοι στο Διαδίκτυο

Scroll to top