Μετεγγραφές – Μεταφορά θέσης εισαγωγής πολυτέκνων (γονέων και τέκνων) σε Σχολές ή Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Reviewed by Momizat on . Αξιότιμε Κύριε  Υπουργέ, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω: 1.  Με το άρθρο 53 του προσφάτως ψηφισθέντος νόμου 4264/2014, πήγε να  ρυθμιστεί ένα από τα πάγια αιτήματα Αξιότιμε Κύριε  Υπουργέ, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω: 1.  Με το άρθρο 53 του προσφάτως ψηφισθέντος νόμου 4264/2014, πήγε να  ρυθμιστεί ένα από τα πάγια αιτήματα Rating: 0
Διαδρομή: Αρχική » Ανακοινώσεις » Μετεγγραφές – Μεταφορά θέσης εισαγωγής πολυτέκνων (γονέων και τέκνων) σε Σχολές ή Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Μετεγγραφές – Μεταφορά θέσης εισαγωγής πολυτέκνων (γονέων και τέκνων) σε Σχολές ή Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Αξιότιμε Κύριε  Υπουργέ,

σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

1.  Με το άρθρο 53 του προσφάτως ψηφισθέντος νόμου 4264/2014, πήγε να  ρυθμιστεί ένα από τα πάγια αιτήματα των πολυτέκνων, τουτέστιν, το θέμα της Μεταφοράς θέσης εισαγωγής πολυτέκνων (γονέων και παιδιών), σε Σχολές ή Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.  Η παραπάνω ρύθμιση καταλογίζεται στο ενεργητικό της Κυβερνήσεως και αυτό χαροποίησε, εν τινι μέτρω, τους πολυτέκνους, όπως και οι πρόσφατες δηλώσεις σας για αυτόματες και ελεύθερες Μετεγγραφές των πολυτέκνων φοιτητών.

Όμως, Κύριε Υπουργέ, δεν ρυθμίστηκε το όλο θέμα στη βάση του, παρά τις συνεχείς διαμαρτυρίες μας προς τον  προηγούμενο υπουργό Παιδείας τον κ. Αρβανιτόπουλο, αφού με την ψηφισθείσα διάταξη:

Δεν ήρθησαν οι αδικίες των τριών τελευταίων ακαδημαϊκών  ετών (2010-2011, 2011-2012 και 2012-2013), που τα παιδιά των πολυτέκνων φοιτούν σε διαφορετικές πόλεις, τη στιγμή κατά την οποία οι γονείς των παιδιών αυτών αδυνατούν παντελώς να ανταπεξέλθουν στην οικονομική αυτή επιβάρυνση, ενώ άλλα παιδιά πολυτέκνων οικογενειών απλώς έχουν εγγραφεί στις Σχολές ή Τμήματα αυτών και δεν μπορούν να φοιτήσουν, λόγω οικονομικής αδυναμίας των γονέων τους.

Και αυτό συνέβη, γιατί δεν δόθηκε το δικαίωμα της αναδρομικότητας στο νόμο, τη στιγμή που σε άλλες κοινωνικές ομάδες (αθλητές, Δημόσιους υπαλλήλους, αιρετούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ.λπ.) δόθηκε τέτοιο δικαίωμα αναδρομικά μέχρι και σε βάθος πενταετίας χωρίς εισοδηματικά κριτήρια και χωρίς ποσοστά!.

Η ρύθμιση αυτή  που ζητάμε για αναδρομική ισχύ του νόμου, αφορά συνολικά μόλις 723 παιδιά πολυτέκνων οικογενειών και για τα τρία ακαδημαϊκά  έτη που αναφέρονται ανωτέρω και τα στοιχεία τους τα γνωρίζει το υπουργείο Παιδείας.  Έχουμε περιπτώσεις ακόμη και με 7, 9 και  11 αδέλφια και με υψηλές βαθμολογίες  που  δεν πήραν Μετεγγραφή,  γιατί το εισόδημά τους ήταν λίγα ευρώ μόλις περισσότερα από άλλων που μπορεί να είχαν αυτές και ένα μόλις παιδί… και όμως πήραν,  σύμφωνα με τα κριτήρια του κ. Αρβανιτόπουλου!.

Για αυτό κ. Υπουργέ, θα πρέπει να προστεθεί στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρο 53 του ν.4264/2014, η φράση:

«πλην της κατηγορίας των πολυτέκνων, που αρχίζει η εφαρμογή από το Σχολικό έτος 2009 – 2010 και εντεύθεν και είχαν ζητήσει τη Μεταφορά της θέσης τους,  βάσει του ισχύοντος τότε  άρθρου 34 του ν. 4186/2013», έτσι ώστε η εν λόγω παράγραφος να τροποποιηθεί, ως κατωτέρω:

«6. Η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου αφορά στους επιτυχόντες που έλαβαν μέρος στις εξετάσεις Πανελλαδικού επιπέδου του Σχολικού έτους 2013−2014 και εντεύθεν,  πλην της κατηγορίας των πολυτέκνων, που αρχίζει η εφαρμογή από το Σχολικό έτος 2009 – 2010 και εντεύθεν και είχαν ζητήσει την Μεταφορά της θέσης τους, βάσει του ισχύοντος τότε  άρθρου 34 του ν. 4186/2013».

 2.  Κύριε  Υπουργέ,

για να συντμηθεί ο χρόνος της απαιτούμενης διαδικασίας για την ολοκλήρωση  των Μετεγγραφών των πολυτέκνων φοιτητών και να μην χάνουν τα παιδιά το εξάμηνό τους, θα πρέπει:

Να ζητείται από τον υποψήφιο, κατά την συμπλήρωση του Μηχανογραφικού του, να δηλώνει την τυχόν πολυτεκνική του ιδιότητα με την προσκόμιση προς τούτο των απαραίτητων δικαιολογητικών (όπως γινόταν  κατά τα τελευταία τρία έτη).  Έτσι θα υπάρχει  η δυνατότητα από το Υπουργείο να κάνει αυτό κεντρικά την κατανομή των μετεγγραφόμενων φοιτητών εξ αρχής,  με την ανακοίνωση δηλαδή των ονομάτων των λοιπών εισαγομένων στις Σχολές. Πολλά τα οφέλη αυτής της διαδικασίας, καθώς:

α. Θα καταστούν οι Μετεγγραφές για τους πολύτεκνους,  αυτόματες και ελεύθερες,

β. Δεν θα παρατηρείται υπερσυγκέντρωση φοιτητών στα κεντρικά Πανεπιστήμια και ΤΕΙ καθώς ο αριθμός των μετεγγραφόμενων  θα περιλαμβάνεται μέσα στον αριθμό που έχει εξ αρχής καθορισθεί  για  εγγραφή  σε κάθε Σχολή από το Υπουργείο και

γ.  Δεν θα παρατηρούνται κενά έδρανα στα περιφερειακά Πανεπιστήμια, και ΤΕΙ καθώς ο αριθμός των μετακινούμενων  – μετεγγραφόμενων θα συμπληρώνεται εξαρχής με άλλους φοιτητές.

Προς τούτο επιβάλλεται:

Ι.  Στο τέλος  της παραγράφου  2 του άρθρου 53 του ν. 4264/2014 να προστεθεί η φράση:

« πλην των πολυτέκνων φοιτητών που θα γίνεται κεντρικά  από το Υπουργείο».

ΙΙ.  Επίσης στο τέλος  της παραγράφου 3 του άρθρου 53 του ιδίου ν. 4264/2014 να προστεθεί η φράση:

« πλην των πολυτέκνων φοιτητών που θα πραγματοποιείται αυτόματα εξ αρχής, από το Υπουργείο.»

Κύριε Υπουργέ.

Η Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος, που εκπροσωπεί  208.000 πολύτεκνες οικογένειες της χώρας,  σάς παρακαλεί θερμά να άρετε τις αδικίες που υπέστησαν τα παιδιά των πολυτέκνων οικογενειών τα τελευταία τρία έτη στο χώρο της παιδείας με τις απαραίτητες τροποποιήσεις του άρθρου 53 του ν. 4264/2014 και να εκδοθεί άμεσα η Υ.Α για τη διαδικασία Μετεγγραφής  των πολύτεκνων φοιτητών, δεδομένου ότι:

•     Πρόκειται για ικανοποίηση δίκαιου αιτήματος η ρύθμιση του οποίου θα γίνει εφάπαξ.

•     Δεν προκαλείται από τη ρύθμιση κανένα οικονομικό κόστος, ούτε δυσλειτουργία στις Σχολές ή τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

3.    Ως εκ περισσού, για το προκείμενο θέμα, επικαλούμεθα τη Συνταγματική προστασία που παρέχει ο Συνταγματικός Νομοθέτης στις πολύτεκνες οικογένειες και στις υποχρεώσεις της πολιτείας για την άσκηση δημογραφικής πολιτικής, αφού:

α.  Στην παρ. 2 του άρθρου 21 του Συντάγματος ορίζεται πως:

«Οι πολύτεκνες οικογένειες έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το Κράτος»

β.  Στην παρ. 5 του ίδιου άρθρου αναφέρεται:

«Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή δημογραφικής πολιτικής, καθώς και η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων αποτελεί υποχρέωση του Κράτους»

γ.  Περαιτέρω το Σ.τ.Ε. και τα Διοικητικά Δικαστήρια έχουν αποφανθεί

πως:

«Η εξυπηρέτηση του ατομικού συμφέροντος των πολυτέκνων, αποτελεί εξυπηρέτηση του γενικοτέρου δημοσίου συμφέροντος, προ του οποίου και αυτή η αρχή της ισότητας των Ελλήνων απέναντι στο νόμο υποχωρεί, λόγω του δημογραφικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η χώρα μας».

(Δ.Ε. Αθηνών: 2762/1998, 2764/1998, 2767/1998, 2160/1989, 2161/1989 κ.α.). (Σ.τ.Ε.: 2216/1975, 4062/1990, 4069/1990, 4070/1990, 2773/1991, 2781/1991, κ.ά.).

Πρόθυμο το Προεδρείο της ΑΣΠΕ να έχει μια συνάντηση μαζί σας, προκειμένου να σάς αναλύσει τις ανωτέρω προτάσεις μας.

 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση

Για την ΑΣΠΕ

         Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γεν. Γραμματέας

Βασίλειος Θεοτοκάτος                                            Εμμανουήλ Χρυσόγελος

 

Σημείωση: Μπαίνοντας στην ιστοσελίδα:

http://www.hellenicparliament.gr/Organosi-kai-Leitourgia/Tmima-Diakopis-Ergasion/Synthesi-A-V-kai-G-Tmimaton/?tmima=5bad2194-0104-4f66-a61f-d75a913932fb

θα βρείτε τα ονόματα των Βουλευτών που συγκροτούν το Α’ Θερινό Τμήμα της Βουλής

© 2022 Ένωση Πολυτέκνων Αθηνών - Οι Πολύτεκνοι στο Διαδίκτυο

Scroll to top