Μεταφορά Θέσης Εισαγωγής Πολυτέκνων, Τρίτεκνων Και Ειδικών Κατηγοριών Σε Σχολές ή Τμήματα Της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Reviewed by Momizat on . Με το άρθρο 53 του προσφάτως ψηφισθέντος Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α/15-5-2014): «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις», από το ακ Με το άρθρο 53 του προσφάτως ψηφισθέντος Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α/15-5-2014): «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις», από το ακ Rating: 0
Διαδρομή: Αρχική » Ειδήσεις » Μεταφορά Θέσης Εισαγωγής Πολυτέκνων, Τρίτεκνων Και Ειδικών Κατηγοριών Σε Σχολές ή Τμήματα Της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Μεταφορά Θέσης Εισαγωγής Πολυτέκνων, Τρίτεκνων Και Ειδικών Κατηγοριών Σε Σχολές ή Τμήματα Της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Με το άρθρο 53 του προσφάτως ψηφισθέντος Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α/15-5-2014): «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις», από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 οι φοιτητές που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες και πέτυχαν σε θέση εισαγωγής σε Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης δικαιούνται τη μεταφορά της θέσης εισαγωγής τους σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα Πανεπιστημίου, που βρίσκεται πλησιέστερα στον τόπο κατοικίας των γονέων τους:

  1. Πολύτεκνοι (γονείς και τέκνα) κατά την έννοια του άρθρου1 του Ν. 1910/1944, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 3454/2006.
  2. Τρίτεκνοι (γονείς και παιδιά) με 3 ζώντα τέκνα.
  3. Άγαμες μητέρες με 3 μη αναγνωρισθέντα ζώντα τέκνα.
  4. Με αδελφό ή αδελφή που να είναι ενεργός φοιτητής του πρώτου κύκλου σπουδών όπως ορίζει το άρθρο 2 του Ν. 4009/2011: «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου, που φοιτά σε Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι., Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων κ.ά.
  5. Ορφανοί από ένα ή και από τους δύο γονείς τους.
  6. Τέκνα άγαμης μητέρας με 1 ή 2 μη αναγνωρισθέντα τέκνα.
  7. Με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους που είναι τυφλοί ή κωφάλαλοι ή νεφροπαθείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή πάσχουν από μυϊκή δυστροφία ή έχουν κινητικά προβλήματα που οφείλονται σε αναπηρία άνω του 67%.
  8. Τέκνα θυμάτων της τρομοκρατίας.
  9. Πολύδυμα τέκνα (δίδυμα, τρίδυμα κ.λπ.).

Η, κατά τα ανωτέρω, μεταφορά της θέσης πραγματοποιείται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως του Τμήματος υποδοχής στο οποίο οι δικαιούχοι δύνανται να υποβάλλουν σχετική αίτηση προς τούτο.

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται η διαδικασία για την υποβολή των αιτήσεων, τη μεταφορά της θέσης εισαγωγής, αντιστοιχία των Σχολών και των  Τμημάτων, τα παρεχόμενα επαγγελματικά δικαιώματα, όπου αυτά υφίστανται και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Με βάση την παράγραφο 6 του ίδιου άρθρου, η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, αφορά τους επιτυχόντες που έλαβαν μέρος στις εξετάσεις Πανελλαδικού επιπέδου του Σχολικού έτους 2013 -2014 και εντεύθεν.

Η παραπάνω ρύθμιση καταλογίζεται στο ενεργητικό της Κυβερνήσεως και αυτό χαροποίησε, εν τινι μέτρω, τους πολυτέκνους, όμως δεν ρυθμίστηκε το όλο θέμα στη βάση του, αφού με την ψηφισθείσα διάταξη δεν αίρονται οι αδικίες των τριών τελευταίων Σχολικών ετών 2010-2011, 2011-2012 και 2012-2013, που τα παιδιά των πολυτέκνων (ακόμη και με 7, 9, 11 αδέλφια) φοιτούν σε διαφορετικές πόλεις, τη στιγμή κατά την οποία οι γονείς των παιδιών αυτών αδυνατούν παντελώς να ανταπεξέλθουν στην οικονομική αυτή επιβάρυνση, ενώ άλλα παιδιά πολυτέκνων οικογενειών απλώς έχουν εγγραφεί στις Σχολές ή Τμήματα αυτών και δεν μπορούν να φοιτήσουν, λόγω οικονομικής αδυναμίας των γονέων τους.

© 2022 Ένωση Πολυτέκνων Αθηνών - Οι Πολύτεκνοι στο Διαδίκτυο

Scroll to top