Πρόταση της Α.Σ.Π.Ε. για διαμαρτυρία σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών Reviewed by Momizat on . Με το άρθρο 23 του νομοσχεδίου  Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, για το:  «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση […],  μειώνετα Με το άρθρο 23 του νομοσχεδίου  Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, για το:  «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση […],  μειώνετα Rating: 0
Διαδρομή: Αρχική » Ανακοινώσεις » Πρόταση της Α.Σ.Π.Ε. για διαμαρτυρία σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών

Πρόταση της Α.Σ.Π.Ε. για διαμαρτυρία σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών

Με το άρθρο 23 του νομοσχεδίου  Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, για το:  «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση […],  μειώνεται από 20% στο 15% το ποσοστό που προβλέπεται στο άρθρο 14 του Ν. 2190/1994, με βάση το οποίο:

«Ποσοστό είκοσι τοις εκατό 20% των προκηρυσσομένων θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ κατά Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, φορέα και κλάδο ή ειδικότητα καλύπτονται από πολυτέκνους και τέκνα πολυτέκνων και περαιτέρω ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) από γονείς με τρία τέκνα και τέκνα αυτών».

Για την αποτροπή της παραπάνω διατάξεως του νομοσχεδίου που είναι καθ’ ολοκληρία αντιδημογραφική, αντιοικογενειακή και αντιπολυτεκνική, επιβάλλεται όλοι ανεξαιρέτως οι πολύτεκνοι να αποστείλουν διαμαρτυρία άμεσα για το θέμα αυτό στους κατωτέρω:

1. Στον Πρωθυπουργό Κύριο Αλέξη Τσίπρα, στα τηλέφωνα: 210-33.85.426, 33.85.322, 33.85.422 και fax: 210-67.15.799.

2. Στον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Κύριο Παναγιώτη Κουρουμπλή, στα τηλέφωνα: 213 13 64 901, 213 13 64 902,      fax: 213 13 64 401  και email: ypourgos@ypes.gr   , απαιτώντας να παραμείνει για τους πολυτέκνους το ποσοστό 20% ως έχει.

© 2022 Ένωση Πολυτέκνων Αθηνών - Οι Πολύτεκνοι στο Διαδίκτυο

Scroll to top