Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού 2010 της Αγροτικής Εστίας

Από την Δευτέρα 12/04/2010 έως και την Παρασκευή 14/05/2010 θα μπορούν οι δικαιούχοι να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής στα Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού και Εκδρομών της Αγροτικής Εστίας. ...

Περισσότερα

Ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών Πολύτεκνων

Με σκοπό την οργανωμένη προάσπιση των θεσπισμένων δικαιωμάτων μας, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για διορισμό εκπαιδευτικοί κατά το τρέχον έτος (2010-11) σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 6 του ν. 3255/2004, να συμπληρώσουν την συνημμένη φόρμα και να την αποστείλουν στα παρακάτω σημεία επαφής, για περαιτέρω ενημέρωση και συντονισμό των ενεργειών, εν όψει και της διαφαινόμενης αλλαγής του πλαισίου πρόσληψη ...

Περισσότερα

Πώς αμείβονται οι Αργίες του Πάσχα.

H Μεγάλη Παρασκευή (02-04-2010), σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας δεν θεωρείται υποχρεωτική αργία και κατά συνέπεια την ημέρα αυτή επιτρέπεται γενικώς η λειτουργία των επιχειρήσεων. ...

Περισσότερα

Μείωση Δημοτικών Τελών στο Δήμο Χαϊδαρίου

Με την υπ' αριθμ. 587/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαϊδαρίου, εγκρίθηκε η μείωση κατά 50% των δημοτικών τελών στις πολύτεκνες οικογένειες ανεξαρτήτως εισοδήματος και στις τρίτεκνες οικογένειες με συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια. ...

Περισσότερα

Μετάθεση ημερομηνίας σταδιακής κατάργησης λήψης μειωμένης σύνταξης από μητέρες ανηλίκων

Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 144 του Ν. 3655/2008, σταδιακή αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης για λήψη μειωμένης σύνταξης από γυναίκες μητέρες ανηλίκων, μετατίθεται κατά ένα χρόνο και πλέον αρχίζει να εφαρμόζεται από την 1-1-2011. ...

Περισσότερα

© 2019 Ένωση Πολυτέκνων Αθηνών - Οι Πολύτεκνοι στο Διαδίκτυο

Scroll to top