Η Συγ(κυβέρνηση) Αγνοεί Προκλητικά Την Έκθεση Της Διεύθυνσης Επιστημονικών Μελετών Της Βουλής Reviewed by Momizat on . Η Β΄ Διεύθυνση Επιστημονικών Μελετών της Βουλής, στην, από 9/1/2013, Έκθεσή της, επί του Νομοσχεδίου: «Ρυθμίσεις της φορολογίας εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων Η Β΄ Διεύθυνση Επιστημονικών Μελετών της Βουλής, στην, από 9/1/2013, Έκθεσή της, επί του Νομοσχεδίου: «Ρυθμίσεις της φορολογίας εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων Rating:
Διαδρομή: Αρχική » Ανακοινώσεις » Δελτία Τύπου » Η Συγ(κυβέρνηση) Αγνοεί Προκλητικά Την Έκθεση Της Διεύθυνσης Επιστημονικών Μελετών Της Βουλής

Η Συγ(κυβέρνηση) Αγνοεί Προκλητικά Την Έκθεση Της Διεύθυνσης Επιστημονικών Μελετών Της Βουλής

Η Β΄ Διεύθυνση Επιστημονικών Μελετών της Βουλής, στην, από 9/1/2013, Έκθεσή της, επί του Νομοσχεδίου: «Ρυθμίσεις της φορολογίας εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων  αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις», μεταξύ των άλλων, αναφερομένη στην παρ. 7 του άρθρου 7 (σελ. 11) του παραπάνω νομοσχεδίου, που ρυθμίζει το επίδομα τριτέκνων και πολυτέκνων, χαρακτηρίζει αντισυνταγματική τη θέσπιση του ορίου εισοδήματος των 45.000 ευρώ, που τίθεται ως προϋπόθεση για τη χορήγηση στις πολύτεκνες μητέρες του επιδόματος των 500 ευρώ κατ΄ έτος για κάθε τέκνο, επισημαίνουσα με μεταξύ των άλλων

 

«Εν όψει τούτου (…) η θέσπιση (…) ανωτάτου ορίου ετησίου οικογενειακού εισοδήματος ως προϋποθέσεως για την χορήγηση των ως άνω παροχών [οι οποίες αποτελούν «λόγω του καθολικού των χαρακτήρος και της φύσεώς των ως χρηματικών παροχών, μέτρα με τα οποία, κατ’ εξοχήν, πραγματώνεται η κατ’ άρθρον 21 παρ. 2 του Συντάγματος ειδική κρατική φροντίδα υπέρ των πολυτέκνων οικογενειών»] αντίκειται στην εν λόγω συνταγματική διάταξη (…)»  (ΣτΕ 1095/2001).

 Τα ίδια επισήμανε η Δ/νση επιστημονικών Μελετών της Βουλής και για συναφή διάταξη της υποπαρ. ΙΑ.2 του άρθρου πρώτου του Νομοσχεδίου: ‘Εγκριση Μεσοπροθέσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 κ.λπ.», και όμως η Συγ(κυβέρνηση) προχώρησε στην ψήφιση της αντισυνταγματικής αυτής διατάξεως, που τελικά συμπεριελήφθη στο Ν. 4093/2012.

Επίσης η ίδια Διεύθυνση της Βουλής, στην ίδια ως άνω έκθεσή της, θεωρεί ότι δεν μπορεί να καταργούνται τα αφορολόγητα όρια για τα παιδιά και μάλιστα να φορολογούνται για εισοδήματα που βρίσκονται κατά πολύ κάτω από τα όρια της φτώχειας…  αναφέροντας χαρακτηριστικά «η κατάργηση του αφορολόγητου ποσού εισοδήματος ή η θέσπιση αφορολόγητου ποσού εισοδήματος το οποίο είναι χαμηλότερο από το ελάχιστο όριο διαβίωσης του φορολογουμένου ενδεχομένως δεν είναι συμβατή με την αρχή της φορολόγησης με βάση τη φοροδοτική ικανότητα, τον σεβασμό της αξίας του ανθρώπου και την υποχρέωση προστασίας της οικογένειας και της παιδικής ηλικίας.»

Σε περίπτωση κατά την οποία η Συγ(κυβέρνηση)  προχωρήσει στην ψήφιση των παραπάνω αντισυνταγματικών διατάξεων του νομοσχεδίου, που συζητείται στη Βουλή, θα αποδειχθεί περίτρανα πως γράφει στα παλαιότερα των υποδημάτων της, τις Γνωματεύσεις της Διεύθυνσης Επιστημονικών Μελετών της Βουλής, οπότε δεν απομένει, παρά να την καταργήσει.

Καταγγέλλουμε αυτή την απαράδεκτη αντιδημογραφική και αντιοικογενειακή πολιτική της Κυβερνήσεως, όταν πλέον η χώρα έχει καταντήσει μια χώρα γερόντων με το 20% του πληθυσμού της άνω των 65 ετών.

Προφανώς η Κυβέρνηση επείγεται να οδηγήσει την Ελλάδα στο τέλος της ιστορίας της…,  οι πολύτεκνοι όμως δεν θα της το επιτρέψουν και καλούν όλους τους βουλευτές να της πουν ένα δυναμικό ΟΧΙ.

Από το γραφείο τύπου της ΑΣΠΕ

© 2022 Ένωση Πολυτέκνων Αθηνών - Οι Πολύτεκνοι στο Διαδίκτυο

Scroll to top