Επιστολή Α.Σ.Π.Ε. προς τους Βουλευτές για την κατάργηση των μετεγραφών των πολυτέκνων Reviewed by Momizat on . Κύριε Βουλευτά με το σχέδιο νόμου: «Θεσμικό πλαίσιο των προτύπων πειραματικών σχολείων, ίδρυση ινστιτούτου εκπαιδευτικής πολιτικής, οργάνωση του ινστιτούτου τεχ Κύριε Βουλευτά με το σχέδιο νόμου: «Θεσμικό πλαίσιο των προτύπων πειραματικών σχολείων, ίδρυση ινστιτούτου εκπαιδευτικής πολιτικής, οργάνωση του ινστιτούτου τεχ Rating:
Διαδρομή: Αρχική » Ανακοινώσεις » Δελτία Τύπου » Επιστολή Α.Σ.Π.Ε. προς τους Βουλευτές για την κατάργηση των μετεγραφών των πολυτέκνων

Επιστολή Α.Σ.Π.Ε. προς τους Βουλευτές για την κατάργηση των μετεγραφών των πολυτέκνων

Κύριε Βουλευτά

με το σχέδιο νόμου: «Θεσμικό πλαίσιο των προτύπων πειραματικών σχολείων, ίδρυση ινστιτούτου εκπαιδευτικής πολιτικής, οργάνωση του ινστιτούτου τεχνολογίας υπολογιστών και εκδόσεων «Διόφαντος» και λοιπές διατάξεις», καταργείται ολοσχερώς το δικαίωμα μετεγγραφής των τέκνων των πολυτέκνων, που είχαν επί 32 χρόνια το δικαίωμα αυτό, βάσει της διατάξεως του άρθρου 3 του Ν. 8601979 που επέτρεπε την μετεγγραφή των πολυτέκνων και των τέκνων των πολυτέκνων κατά τα δύο πρώτα έτη των σπουδών τους σε ΑΕΙ και ΤΕΙ στα αντίστοιχα τμήματα των Σχολών, που ήσαν πλησιέστερα του τόπου κατοικίας των γονέων τους.

Η κατάργηση με το παραπάνω σχέδιο νόμου είναι δεδομένη, αφού:

α) Με το άρθρο 60 αυτού καταργείται ρητώς η παραπάνω διάταξη του άρθρου 3 του Ν. 8601979 και

β) στη συνέχεια με το άρθρο 59 παρ. 11 καταργεί ολοσχερώς τις μετεγγραφές των τέκνων των πολυτέκνων, αφού στο ειδικό ποσοστό του μέχρι 20ο/ο (δηλ. μπορεί να είναι και 1ο/ο κατά την απόλυτη εξουσία της Υπουργού Παιδείας), αναφέρει ότι περιλαμβάνονται οι κατηγορίες:

«αα) υποψηφίων που είναι πολύτεκνοι κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 34542006..
ββ) υποψηφίων γονέων και τέκνων πολυμελών οικογενειών με τρία ζώντα τέκνα…..
γγ) Υποψηφίων, α) με αδελφό ή αδελφή που φοιτά σε Πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ ή Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες…..» κ.λπ.

Η διάταξη, όμως, της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 34542006 αναφέρεται μόνο σε γονείς, που αποκτούν και έχουν την πολυτεκνική ιδιότητα. Συνεπώς είναι αυταπόδεικτο ότι το δικαίωμα των μετεγγραφών για τα τέκνα των πολυτέκνων καταργείται, όταν μάλιστα στην παραπάνω περ. ββ γίνεται ρητώς λόγος περί «υποψηφίων γονέων και τέκνων πολυμελών οικογενειών με τρία ζώντα τέκνα…..».

Με την παραπάνω διάταξη απλώς εμπαίζονται κατά τρόπο προκλητικό οι πολύτεκνοι, αφού είναι αμφίβολο εάν οι πολύτεκνοι γονείς, που μετέχουν στις Πανελλήνιες εξετάσεις, υπερβαίνουν σε αριθμό τα δάκτυλα της μίας χειρός!! Πέραν του ότι και σ΄ αυτούς για να έχουν δικαίωμα μετεγγραφής θέτει εισοδηματικό όριο οικογενειακού εισοδήματος 50.000 ευρώ για τους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης!! Και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο των μορίων που έλαβαν στις εξετάσεις θα πρέπει να είναι εντός του καθορισθέντος αριθμού. Δηλαδή εάν ένας πολύτεκνος, επιτύχει στην Νομική Κομοτηνής και ο αριθμός των υπό μετεγγραφή για την Νομική Αθηνών είναι όλοι-όλοι 10, τότε πρέπει να είναι μέσα σ΄ αυτούς τους 10, αλλιώς θα αρχίσει η διαδικασία για την επόμενη σχολή της δηλώσεως προτιμήσεώς του και από Νομική Κομοτηνής μπορεί να καταλήξει σε κάποιο τμήμα του ΤΕΙ Αθηνών(που μπορεί όμως να είναι και Χαλκίδας, αφού πέρυσι τη Χαλκίδα η κ. Υπουργός τη «μετακόμισε» στο Λεκανοπέδιο Αττικής)!!

Το ισχύον καθεστώς για τους πολυτέκνους και τα τέκνα πολυτέκνων πρέπει να παραμείνει όπως έχει χωρίς εισοδηματικά κριτήρια και χωρίς ποσοστό και ως εκ τούτου επιβάλλεται:

1) Στο άρθρο 59 παρ. 11 περ. ΙΙ του παραπάνω σχεδίου νόμου η υποπερίπτωση αα που διαλαμβάνει:

«αα)υποψηφίων που είναι πολύτεκνοι κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 34542006 (75 Α)» ΝΑ ΑΠΑΛΕΙΦΘΕΙ ΚΑΙ Ν΄ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ.

2)Στις καταργούμενες διατάξεις του άρθρου 60 παρ. 4 στο τέλος της περιπτώσεως ια που αναφέρει τη φράση:

« και 3 του ν. 8601979 (2Α)» αυτή η φράση ΝΑ ΑΠΑΛΕΙΦΘΕΙ ΚΑΙ Ν΄ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ.

Η απάλειψη και απόσυρση αυτών των διατάξεων είναι αυτονόητη, αφού οι εν λόγω διατάξεις, με τις οποίες καταργούνται οι μετεγγραφές των τέκνων πολυτέκνων και περαιτέρω τίθενται εισοδηματικά κριτήρια και ποσοστά για τους πολυτέκνους είναι απολύτως αντισυνταγματικές, αφού η κατηγορία των πολυτέκνων και των τέκνων πολυτέκνων είναι η μόνη, η οποία προστατεύεται ευθέως από το Σύνταγμα:

Ειδικότερα:

Με το άρθρο 21 παρ. 2 του Συντάγματος ορίζεται ότι: «Πολύτεκνες οικογένειες…..έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το Κράτος…».

Περαιτέρω το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει κρίνει ότι τα μέτρα υπέρ των πολυτέκνων εξυπηρετούν υπέρτερο δημόσιο συμφέρον λόγω του οξυτάτου δημογραφικού προβλήματος της χώρας και δεν αντίκεινται στις διατάξεις περί ισότητας.

Επίσης με πλήθος αποφάσεων του ΣτΕ, έχει κριθεί ότι η θέσπιση εισοδηματικών κριτηρίων για την χορήγηση του επιδόματος και της σύνταξης της πολύτεκνης μητέρας είναι αντισυνταγματική. Η πρώτη απόφαση (10952001) εξεδόθη το 2001 και αφορούσε τις διατάξεις του Ν. 24591997, που έθεταν εισοδηματικά όρια για τη χορήγηση του επιδόματος και της σύνταξης στην πολύτεκνη μητέρα. Έκτοτε και μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί πλήθος ίδιων αποφάσεων και από την Ολομέλεια του ΣτΕ.

Επίσης, το ΣτΕ έχει κρίνει για τις εισαγωγές σπουδαστών στις Στρατιωτικές Σχολές, Αστυνομικές Σχολές κ.λπ. που έχουν ειδικό ποσοστό για ορισμένες κατηγορίες, ότι οι πολύτεκνοι προστατεύονται από την διάταξη του άρθρου 21 παρ. 2 του Συντάγματος και ότι της προστασίας αυτής δεν τυγχάνουν άλλες κατηγορίες τις οποίες έθεσε εκτός.

Κύριε Βουλευτά, δεν μπορεί να καταδικάζεται ο πολύτεκνος να μη μπορεί να σπουδάσει τα παιδιά του και να είναι υποχρεωμένος να διατηρεί δύο ή τρία ή τέσσερα ή και περισσότερα σπίτια, γιατί δεν είναι μόνο τα εισοδηματικά κριτήρια, αλλά και το ποσοστό που θα καθορίζει κατά την απόλυτη κρίση του ο Υπουργός, που δεν θα υπερβαίνει το 20% επί του αριθμού των εισακτέων, δηλ. μπορεί να είναι και 1οο και μάλιστα για όλες τις ειδικές κατηγορίες, ενώ δεν τίθενται εισοδηματικά κριτήρια και ούτε ποσοστό για άλλες κατηγορίες (μουσουλμανικής μειονότητας, αθλητών, αλλοδαπών, εκ του εξωτερικού κ.λπ.).

Δηλαδή μέχρι σήμερα το παιδί του πολύτεκνου που είχε επιτύχει στην Ιατρική Αλεξανδρούπολης και ερχόταν στην Ιατρική Αθηνών υποβάθμιζε τις σπουδές; Ενώ μένοντας στην Αλεξανδρούπολη δεν τις υποβάθμιζε; Ή μήπως θα ήταν γιατρός χωρίς γνώσεις και κατάρτιση;

Και το παιδί ενός γιατρού ή δικηγόρου ή ελεύθερου επαγγελματία, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να μη δηλώνει το πραγματικό εισόδημά του, θα μπορεί να μετεγγράφεται ενώ του μισθωτού, όταν εργάζονται και οι δύο γονείς, δεν θα μπορεί να μεταγράφεται αφού δεν μπορεί να αποκρύψει το εισόδημά του;

Και εάν έχει λάβει δάνεια για την αγορά σπιτιού και ο μισθός του εξανεμίζεται στις πληρωμές των δανείων, θα καταδικάζεται να μη σπουδάσει το παιδί του, αφού δεν θα μπορεί να συντηρεί δεύτερο ή τρίτο ή και περισσότερα σπίτια;

Ακόμη, το συγκεκριμένο άρθρο, είναι αντισυνταγματικό γιατί μπαίνει το ίδιο εισοδηματικό για όλες τις κατηγορίες κριτήριο, ανεξαρτήτως του αριθμού παιδιών που έχουν, δηλ. μεταχειρίζεται τον πολύτεκνο, που προστατεύεται συνταγματικώς, με τον ίδιο τρόπο με τους άλλους που δεν απολαμβάνουν της συνταγματικής προστασίας και ακόμη γιατί αφορά μόνο τα ΑΕΙ ή ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και Αττικής.

Εν όψει των ανωτέρω είναι αυταπόδεικτο ότι οι διατάξεις του παραπάνω σχεδίου νόμου, με τις οποίες ουσιαστικώς καταργείται το δικαίωμα της μετεγγραφής των πολυτέκνων και των τέκνων των πολυτέκνων είναι αντισυνταγματικές και πρέπει ν΄ αποσυρθούν.

Με την βεβαιότητα ότι θα συμβάλετε ν΄ αλλάξει αυτή η άνιση και απαράδεκτη μεταχείριση των πολυτέκνων και των παιδιών τους, τα οποία καταδικάζονται να μην μπορούν να σπουδάσουν, αφού ο πολύτεκνος δεν είναι σε θέση να συντηρεί 2 ή 3 ή 4 ή και περισσότερα σπίτια.

Με εκτίμηση
Για την ΑΣΠΕ

© 2022 Ένωση Πολυτέκνων Αθηνών - Οι Πολύτεκνοι στο Διαδίκτυο

Scroll to top