Επιστολή της Α.Σ.Π.Ε. προς τους Έλληνες Βουλευτές και Ευρωβουλευτές Reviewed by Momizat on . -Α-ΕΠΙΔΡΟΜΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Με δεδομένη την ευαισθησία σας σε θέματα πολύτεκνων οικογενειών, εφιστούμε την προσοχή σας στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου του Υπο -Α-ΕΠΙΔΡΟΜΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Με δεδομένη την ευαισθησία σας σε θέματα πολύτεκνων οικογενειών, εφιστούμε την προσοχή σας στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου του Υπο Rating:
Διαδρομή: Αρχική » Ανακοινώσεις » Δελτία Τύπου » Επιστολή της Α.Σ.Π.Ε. προς τους Έλληνες Βουλευτές και Ευρωβουλευτές

Επιστολή της Α.Σ.Π.Ε. προς τους Έλληνες Βουλευτές και Ευρωβουλευτές

-Α-
ΕΠΙΔΡΟΜΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

Με δεδομένη την ευαισθησία σας σε θέματα πολύτεκνων οικογενειών, εφιστούμε την προσοχή σας στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής αλληλεγγύης «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ».

Με το παραπάνω σχέδιο νόμου ο κ. Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εξαπέλυσε μια, άνευ προηγουμένου, επίθεση κατά των πολυτέκνων, αφού:

Επί του άρθρου 42 «Οικογένειες με τρία τέκνα».

 1. Με την παράγραφο 1 θέτει ως προϋπόθεση για τη χορήγηση του επιδόματος του τρίτου τέκνου, ηλικίας έως έξι (6) ετών, όπως το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των 40.000 ευρώ μεικτά δηλ. καθαρά περίπου 30.000 ευρώ.
 2. Με την παράγραφο 2 στην μητέρα που έχει τρία τέκνα και με την προϋπόθεση του ίδιου παραπάνω ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος των 40.000 ευρώ καταργεί τη χορήγηση επιδόματος, εφ΄ όσον έχει τέκνο ηλικίας μέχρι 6 ετών, των 44 ευρώ μηνιαίως, που ελάμβανε για κάθε ένα από τα άλλα δύο τέκνα της.

Επίσης, στην περίπτωση που τα τέκνα της είναι άνω των 6 ετών η μητέρα θα λαμβάνει για κάθε τέκνο, ηλικίας μέχρι 23 ετών, μηνιαίως 44 ευρώ (δηλ. 3 Χ 44). Όταν το τέκνο θα συμπληρώσει το 23ο έτος το επίδομα θα μειώνεται για τα δύο τέκνα σε 88 ευρώ μηνιαίως και με το ένα τέκνο κάτω των 23 ετών σε 44 ευρώ μηνιαίως!!! Ενώ μέχρι σήμερα το επίδομα αυτό δεν μπορούσε, σε κάθε περίπτωση, να είναι μικρότερο των 178 ευρώ και ήταν αφορολόγητο (άρθρο 6 παρ. 1 Ν.3631/2008), ενώ τώρα με τη νέα διάταξη καταργείται το αφορολόγητο.

 1. Με την παράγραφο 6, αφού το άρθρο 4 του Ν.3454/2006 αναφέρεται στις παροχές της παρ. 2 του άρθρου 1 του ιδίου νόμου θεσπίζεται το ίδιο παραπάνω όριο ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος των 40.000 ευρώ για τη χορήγηση της εφ΄ άπαξ παροχής των 2.000 ευρώ για τη γέννηση του τρίτου και κάθε τέκνου μετά το τρίτο.

Επί του άρθρου 43 «Πολύτεκνες οικογένειες».

 1. Με την παράγραφο 1 το μηνιαίο επίδομα που εχορηγείτο στην πολύτεκνη μητέρα, που είχε τέκνα κάτω των 23 ετών ήταν 44,68 ευρώ μηνιαίως για κάθε τέκνο της και σε ουδεμία περίπτωση κάτω των 102 ευρώ (όσο δηλ. το ποσό της ισόβιας σύνταξης της πολύτεκνης μητέρας), με τη νέα ρύθμιση το ποσό αυτό περιορίζεται και στους πολυτέκνους «καταβάλλεται μηνιαίο επίδομα ποσού σαράντα τεσσάρων (44) ευρώ υπό την προϋπόθεση το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων να μην υπερβαίνει το ποσό των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ»!!!
 2. Με την παράγραφο 2 εφ΄ όσον οι παραπάνω πολύτεκνες δεν θα λαμβάνουν το επίδομα δεν θα δικαιούνται της ισόβιας σύνταξης.
 3. Με την παράγραφο 3 καταργείται η καταβολή του παραπάνω πολυτεκνικού επιδόματος των 44 ευρώ μηνιαίως, εφ΄ όσον η πολύτεκνη μητέρα έχει τρίτο τέκνο και λαμβάνει το επίδομα τρίτου τέκνου.
 4. Με την παράγραφο 4 δίδεται η χαριστική βολή κατά των πολυτέκνων και το άκρον άωτο της βαρβαρότητος κατ΄ αυτών αφού ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ Η ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 40.000 ΕΥΡΩ ΜΕΙΚΤΑ ΔΗΛ. ΚΑΘΑΡΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 30.000!!! (δηλ. για μία πολύτεκνη οικογένεια με τέσσερα τέκνα κατά κεφαλήν ετήσιο εισόδημα 5.000 ευρώ και μηνιαίως 410 ευρώ). Αυτό δεν έχει προηγούμενο, να καθορίζεται δηλ. η πολυτεκνική ιδιότητα βάσει του παραπάνω ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος και όχι του αριθμού των τέκνων!!!

-Β-
ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Επισημαίνεται επί του προκειμένου ότι το μέτρο των εισοδηματικών κριτηρίων είχε εφαρμοσθεί και το έτος 1997, πλην όμως η διάταξη αυτή κρίθηκε αντισυνταγματική με την υπ’ αριθμ. 1095/2001 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και πληθώρας άλλων που επακολούθησαν και στη συνέχεια η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με τη διάταξη του άρθρου 50 του Ν. 2972/27-12-2001 θέσπισε ότι:

«Το επίδομα τρίτου παιδιού, το πολυτεκνικό επίδομα και το επίδομα σύνταξης της πολύτεκνης μητέρας του άρθρου 39 του Ν.2459/1997, όπως ισχύουν σήμερα, καταβάλλονται από 1.1.2002 σε όλους τους δικαιούχους ανεξαρτήτως του ύψους του οικογενειακού εισοδήματος τους».

-Γ-
ΑΟΡΙΣΤΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ κ. ΑΝΔΡΕΑ ΛΟΒΕΡΔΟΥ
ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ

Ο Υπουργός Υγείας κ. Ανδρέας Λοβέρδος στις 20/12/2010, κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού και μετά από την Πανελλήνια αντίδραση της ΑΣΠΕ και των Πολυτεκνικών Συλλόγων, δήλωσε ότι δεν θα θέσει όρια εισοδήματος για την καταβολή των πολυτεκνικών επιδομάτων, αλλά θα αναζητηθούν άλλοι τρόποι για να μειωθούν οι δαπάνες στον τομέα αυτό.

Οι δηλώσεις αυτές είναι αόριστες και νεφελώδεις, αφού ο κ. Υπουργός:

 1. Καταργεί την πολυτεκνική ιδιότητα για όσους πολυτέκνους έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα 40.000 ευρώ (μεικτά), καθαρά περίπου 30.000 ευρώ το χρόνο (και κατά κεφαλή για μία πολύτεκνη οικογένεια με τέσσερα (4) παιδιά 5.000 ευρώ ετησίως δηλ. 410 ευρώ μηνιαίως) και συνεπώς καταργεί τη χορήγηση όχι μόνο του πολυτεκνικού επιδόματος, αλλά και κάθε διατάξεως νόμου που ισχύει για τους πολυτέκνους (κατάργηση στο ποσοστό 20% στις προσλήψεις, στις μετεγγραφές των φοιτητών κ.λπ.)
 2. Καθορίζει για όσους απομένουν πολύτεκνοι, πολυτεκνικό επίδομα μηνιαίως μόνο στο ποσό των σαράντα τεσσάρων (44) ευρώ όσα παιδιά και εάν έχουν κάτω των 23 ετών.
 3. Καταργεί έτσι ακόμη και αυτό το ελάχιστο πολυτεκνικό επίδομα, που σε καμία περίπτωση δεν μπορούσε να ήταν κάτω των 102 ευρώ (δηλ. του ποσού της πολυτεκνικής σύνταξης).
 4. Καταργεί τη χορήγηση του πολυτεκνικού επιδόματος μέχρι έξι (6) ετών και θα της χορηγείται μόνο το επίδομα του τρίτου τέκνου.

Αξιότιμε κ. Επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Αξιότιμα Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Σας παρακαλούμε να παρέμβετε για την άμεση απόσυρση των παραπάνω επίμαχων διατάξεων (άρθρων 42, 43 και 44) του σχεδίου νόμου του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που στρέφονται ευθέως κατά της οικογένειας και των Πολυτέκνων.

Ευχόμαστε Καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο και δημιουργικό το 2011!

Με εκτίμηση,

Για την ΑΣΠΕ

Ο Πρόεδρος Βασίλειος Θεοτοκάτος

Ο Γεν. Γραμματέας Εμμανουήλ Χρυσόγελος

© 2022 Ένωση Πολυτέκνων Αθηνών - Οι Πολύτεκνοι στο Διαδίκτυο

Scroll to top