Εξοντώνουν την Πολύτεκνη Οικογένεια.. / Με SMS η μείωση για τους πολύτεκνους κάτω των 30.000€!!! Reviewed by Momizat on . Μόνο με SMS η απαλλαγή από το "χαράτσι" ακινήτων  Ειδοποιήστε τις  Γιαγιάδες και τους Παππούδες σας στο χωριό, να πάρουν κινητό μέχρι τ Μόνο με SMS η απαλλαγή από το "χαράτσι" ακινήτων  Ειδοποιήστε τις  Γιαγιάδες και τους Παππούδες σας στο χωριό, να πάρουν κινητό μέχρι τ Rating:
Διαδρομή: Αρχική » Ειδήσεις » Εξοντώνουν την Πολύτεκνη Οικογένεια.. / Με SMS η μείωση για τους πολύτεκνους κάτω των 30.000€!!!

Εξοντώνουν την Πολύτεκνη Οικογένεια.. / Με SMS η μείωση για τους πολύτεκνους κάτω των 30.000€!!!

Μόνο με SMS η απαλλαγή από το “χαράτσι” ακινήτων

 Ειδοποιήστε τις  Γιαγιάδες και τους Παππούδες σας στο χωριό, να πάρουν κινητό μέχρι την Κυριακή και να μάθουν να στέλνουν sms…

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΣΤΕΙΟ…

Ελλάς το μεγαλείο σου!!!

Στείλτε ένα sms μέχρι τις 2 Οκτωβρίου, λέει το υπουργείο Οικονομικών στους πολίτες που εξαιρούνται του ειδικού τέλους ακινήτων (άνεργοι, πολύτεκνοι, ανάπηροι), για να γλιτώσετε το… μεγάλο χαράτσι.

Συγκεκριμένα, όπως ορίζεται σε απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών κ. Π. Οικονόμου, για την εφαρμογή της εν λόγω διάταξης, προκειμένου να μην επιβληθεί τέλος στους δικαιούχους απαλλαγής ή να επιβληθεί τέλος με μειωμένο συντελεστή και προς αποφυγή της ταλαιπωρίας των πολιτών, όσοι τυγχάνουν του μειωμένου τέλους ή της απαλλαγής (περιπτώσεις I και II) πρέπει να αποστείλουν γραπτό μήνυμα (sms) κινητής τηλεφωνίας στον αριθμό 54160 αναγράφοντας ΕΤΑ, τον αριθμό φορολογικού μητρώου τους και τον αριθμό της παροχής τους διαχωριζόμενα με ένα κενό χαρακτήρα, μέχρι τις 2 Οκτωβρίου 2011.

Η ΓΓΠΣ, αφού επεξεργαστεί τα στοιχεία, θα απαντήσει σε όλα τα μηνύματα για το αποτέλεσμα της αίτησης επίσης με γραπτό μήνυμα (sms) στο οποίο θα αναφέρει ότι η αίτηση έγινε δεκτή ή ότι έχει απορριφθεί.

Στη συνέχεια η ΓΓΠΣ παραδίδει ηλεκτρονικό αρχείο στη ΔΕΗ και στους εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος για τα πρόσωπα που απαλλάσσονται του ειδικού τέλους ή που δικαιούνται μειωμένο τέλος, με τον αντίστοιχο αριθμό παροχής.

Σε περίπτωση όπου ο δικαιούχος δεν υποβάλει γραπτό μήνυμα μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία (2/10/2011), θα καταβάλει την πρώτη δόση και δύναται με την ίδια διαδικασία να το υποβάλει εκπρόθεσμα μέχρι την 30ή Νοεμβρίου 2011 και εφόσον η αίτηση γίνει δεκτή θα ληφθεί υπόψη στον πρώτο λογαριασμό που θα εκδοθεί από τη ΔΕΗ μετά την έγκριση της αίτησης.

Τυχόν επίπλέον καταβληθέν ποσό θα τύχει συμψηφισμού στους επόμενους λογαριασμούς της ΔΕΗ και των εναλλακτικών προμηθευτών ηλεκτρικού ρεύματος.

Οι λεπτομέρειες και οι εξαιρέσεις

Στην παρ. 6 του άρθρου 52 του σχεδίου νόμου «Ενισχυμένα μέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων – ρύθμιση θεμάτων χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα – κύρωση της σύμβασης – πλαίσιο του ευρωπαϊκού ταμείου χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και των τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις», που ήδη ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων, προβλέπονται τα εξής:

I. H επιβολή ειδικού τέλους που ισούται με 0,5 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ανεξάρτητα από την τιμή ζώνης και την παλαιότητα του ακινήτου, για ένα ακίνητο που ιδιοκατοικείται και ανήκει κατά κυριότητα ή επικαρπία σε:

α) Πολύτεκνο, κατά την έννοια των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου πρώτου του Ν. 1910/1944, εφόσον τα τέκνα που ορίζονται στις προαναφερόμενες διατάξεις του Ν. 1910/1944 τον βαρύνουν φορολογικά, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 2238/1994, Α΄ 151), κατά το οικονομικό έτος 2011, με οικογενειακό εισόδημα κατά το προηγούμενο έτος του έτους επιβολής του τέλους μέχρι 30.000 ευρώ ή

β) Πρόσωπο που είναι το ίδιο ή πρόσωπο που το βαρύνει φορολογικά, σύμφωνα με το άρθρο 7 του ΚΦΕ, ανάπηρο, κατά την έννοια της περιπτώσεως θ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του ΚΦΕ (ολικώς τυφλοί και πρόσωπα που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες που υπερβαίνουν σε ποσοστό το 80%).

II. Η απαλλαγή από το ειδικό τέλος για ένα ακίνητο που ιδιοκατοικείται και ανήκει κατά κυριότητα ή επικαρπία σε:

α) Μακροχρόνια άνεργο, εγγεγραμμένο στα μητρώα του ΟΑΕΔ ή στους καταλόγους προσφερομένων προς εργασία του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας και των παραρτημάτων του ή του λογαριασμού ανεργίας προσωπικού ημερήσιων εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης ή του λογαριασμού ανεργίας τεχνικών τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης ή

β) Άνεργο που επιδοτήθηκε λόγω τακτικής επιδότησης από τους ως άνω φορείς και λογαριασμούς κατά τους έξι (6) τουλάχιστον από τους δώδεκα μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας έκδοσης του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος.

Οι άνεργοι των περιπτώσεων α΄ και β΄ δεν απαλλάσσονται, εάν το οικογενειακό εισόδημα κατά το προηγούμενο έτος του έτους επιβολής του τέλους υπερβαίνει το ποσό των 12.000 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 4.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο.

Ο ανωτέρω μειωμένος συντελεστής τέλους της περίπτωσης I και η απαλλαγή από αυτό της περίπτωσης II δεν ισχύουν και το τέλος υπολογίζεται όπως ορίζεται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 52:

1. Αν η αξία της ακίνητης περιουσίας του δικαιούχου με βάση τα στοιχεία ακινήτων του έτους 2008 υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ, η οποία προσαυξάνεται κατά 10.000 για κάθε προστατευόμενο τέκνο ή

2. Αν το ιδιοκατοικούμενο ακίνητο βρίσκεται σε ζώνη με τιμή άνω των 3.000 ευρώ καθώς και

3. Για το πλέον των 120 τ.μ. εμβαδόν του ιδιοκατοικούμενου ακινήτου, το οποίο προσαυξάνεται κατά 20 τ.μ. για κάθε προστατευόμενο τέκνο και μέχρι τα 200 τ.μ. 

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε ολόκληρη την εγκύκλιο

Σχόλιο ΑΣΠΕ: 

ΔΗΛΑΔΗ ΑΝΕΡΓΟΣ ΜΕ 8 ΠΑΙΔΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 12000+32000=44000€ (ΜΠΟΡΕΙ  (;;;;;;;;;;;;; ) ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ Ή ΝΑ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕΡΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ Κ.Τ.Λ. ) ΚΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΜΕΙΩΜΕΝΟ Ή ΝΑ ΑΠΑΛΛΑΧΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ..   ΕΝΩ ΕΝΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 30001€ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ !

ΑΠΙΣΤΕΥΤO ΚΙ ΟΜΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚO.

© 2022 Ένωση Πολυτέκνων Αθηνών - Οι Πολύτεκνοι στο Διαδίκτυο

Scroll to top