Φόρος πολυτελούς διαβίωσης στους πολύτεκνους επειδή έχουν παιδιά! Reviewed by Momizat on . Του ΒΑΣΙΛΗ Ν. ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΥ Δικηγόρου, Προέδρου της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος Η απελθούσα (συγ)κυβέρνηση, στην προσπάθειά της να πλήξει τους πολυτ Του ΒΑΣΙΛΗ Ν. ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΥ Δικηγόρου, Προέδρου της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος Η απελθούσα (συγ)κυβέρνηση, στην προσπάθειά της να πλήξει τους πολυτ Rating: 0
Διαδρομή: Αρχική » Ειδήσεις » Φόρος πολυτελούς διαβίωσης στους πολύτεκνους επειδή έχουν παιδιά!

Φόρος πολυτελούς διαβίωσης στους πολύτεκνους επειδή έχουν παιδιά!

Του ΒΑΣΙΛΗ Ν. ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΥ Δικηγόρου, Προέδρου της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος

Η απελθούσα (συγ)κυβέρνηση, στην προσπάθειά της να πλήξει τους πολυτέκνους και στα πλαίσια της αντιπολυτεκνικής, αντιοικογενειακής και αντιδημογραφικής πολιτικής της, έπραξε και τούτο: Καθιέρωσε με τις διατάξεις των ν. 4111/2013 και 4172/2013 φόρο πολυτελούς διαβίωσης για τους πολυτέκνους εξαιτίας των παιδιών τους, αφού για να έχει κάποιος τέσσερα και πάνω τέκνα πρέπει να είναι πλούσιος και μάλιστα εφοπλιστής!

Έτσι, λοιπόν, με τη διάταξη του άρθρου 44 του ν. 4111/2013 επέβαλε: «Φόρο πολυτελούς διαβίωσης στα ποσά της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης που προκύπτουν από την κυριότητα ή κατοχή επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης μεγάλου κυβισμού. Για αυτοκίνητα από 1.929 έως 2.500 κυβικά εκατοστά ο φόρος ισούται με το γινόμενο του ποσού της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης επί συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%)».

Στη συνέχεια, με τη διάταξη του άρθρου 31 παρ. 1 περ. γ’ του ν. 4172/2013 καθόρισε ότι: «…γ) η ετήσια αντικειμενική δαπάνη επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσεως ορίζεται ως εξής: αα) Για τα αυτοκίνητα μέχρι χίλια διακόσια (1.200) κυβικά εκατοστά τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ. ββ) Για αυτοκίνητα μεγαλύτερα των 1.200 κυβικών εκατοστών προστίθενται εξακόσια (600) ευρώ ανά εκατό (100) κυβικά εκατοστά μέχρι τα δύο χιλιάδες (2.000) κυβικά εκατοστά. γγ) Για αυτοκίνητα μεγαλύτερα των δύο χιλιάδων (2.000) κυβικών εκατοστών προστίθενται εννιακόσια (900) ευρώ ανά εκατό (100) κυβικά εκατοστά και μέχρι τρεις χιλιάδες (3.000) κυβικά εκατοστά».

Οι πολύτεκνοι που έχουν τέσσερα-πέντε τέκνα είναι υποχρεωμένοι για τη μεταφορά των παιδιών τους να αγοράσουν αυτοκίνητο επταθέσιο, αφού με τα πενταθέσια αυτοκίνητα δεν μπορεί να μεταφέρουν έξι πρόσωπα (δύο οι γονείς και τέσσερα-πέντε παιδιά). Τα αυτοκίνητα αυτά είναι κυβισμού τουλάχιστον 1.600 κυβικών εκατοστών. Εάν ο πολύτεκνος έχει έξι-εφτά τέκνα, τότε είναι υποχρεωμένος να αγοράσει αυτοκίνητο εννεαθέσιο, αυτά δε είναι τουλάχιστον 1.900 κυβικών εκατοστών.

Ακόμη, εάν έχει οκτώ-δέκα παιδιά, το αυτοκίνητο που πρέπει να αγοράσει θα είναι δωδεκαθέσιο και αυτά είναι στην καλύτερη των περιπτώσεων τουλάχιστον 2.200 κυβικών εκατοστών και άνω. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις ο πολύτεκνος, που αγόρασε ένα αυτοκίνητο για τη μεταφορά των παιδιών του και μάλιστα με τα μικρότερα κυβικά εκατοστά, πληρώνει φόρο πολυτελούς διαβίωσης (!) στην περίπτωση του επταθέσιου των 1.600 κ.ε. 320 ευρώ, στην περίπτωση του εννεαθέσιου των 1.900 κ.ε. 420 ευρώ και στην περίπτωση του 12θέσιου των 2.200 κ.ε. 530 ευρώ! Δηλαδή όσο περισσότερα παιδιά έχει τόσο μεγαλύτερο φόρο πολυτελούς διαβίωσης πληρώνει. Αυτός δε ο φόρος είναι επιπλέον του φόρου εισοδήματος, της εισφοράς αλληλεγγύης, του ΕΝΦΙΑ κ.λπ. Με τέτοια μεταχείριση των πολυτέκνων, είναι ποτέ δυνατόν οποιοσδήποτε νέος οικογενειάρχης να αποτολμήσει να αποκτήσει τέσσερα παιδιά; Είναι δυνατόν να θεωρείται ότι διαβιώνει πολυτελώς αυτός που εξ ανάγκης αγόρασε ένα αυτοκίνητο για να μεταφέρει την οικογένειά του με τα πολλά παιδιά;

Αυτή, όμως, την πολιτική της προηγουμένης κυβερνήσεως έναντι των πολυτέκνων την ακολουθεί πιστώς και η νέα κυβέρνηση, έχει προφανώς την ίδια αντίληψη με τον τότε υπουργό Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα, που επαίρετο ότι κατήργησε τα αφορολόγητα ποσά των παιδιών για τους πολύτεκνους εφοπλιστές! Όλα αυτά γίνονται σε μια χώρα που οι γεννήσεις τελούν υπό εξαφάνιση και στο πρώτο εξάμηνο του 2015 οι θάνατοι έχουν φθάσει να υπερέχουν των γεννήσεων σε αριθμό όσο ολόκληρο το 2014. Το έτος 2014 οι θάνατοι είχαν ανέλθει στους 114.231 και οι γεννήσεις είχαν κατέλθει στις 93.452, ενώ το 2015, έως τις 23 Ιουνίου, οι θάνατοι ανήλθαν στους 61.308 και οι γεννήσεις μόλις 41.513, δηλαδή υπεροχή των θανάτων κατά 19.795.

Τέτοιου είδους δημογραφική κατάρρευση δεν έχει προηγούμενο στην Ελλάδα και ουδείς ανησυχεί. Προφανώς, όλοι, μοιραίοι και άβουλοι, περιμένουν να δουν το τέλος αυτής της πατρίδος. Το δημοψήφισμα τους έλειπε!

© 2022 Ένωση Πολυτέκνων Αθηνών - Οι Πολύτεκνοι στο Διαδίκτυο

Scroll to top