Βράβευση Αριστούχων 2007 Reviewed by Momizat on . Για τη συμμετοχή στην ετήσια βράβευση των αριστούχων, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στα Γραφεία της Ε.Π.Α., μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2007 τα δικαιολογη Για τη συμμετοχή στην ετήσια βράβευση των αριστούχων, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στα Γραφεία της Ε.Π.Α., μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2007 τα δικαιολογη Rating:
Διαδρομή: Αρχική » Εκδηλώσεις » Βράβευση Αριστούχων » Βράβευση Αριστούχων 2007

Βράβευση Αριστούχων 2007

Για τη συμμετοχή στην ετήσια βράβευση των αριστούχων, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στα Γραφεία της Ε.Π.Α., μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2007 τα δικαιολογητικά τους, ως ακολούθως:

Για τη συμμετοχή στην ετήσια βράβευση των αριστούχων, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στα Γραφεία της Ε.Π.Α., μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2007 τα δικαιολογητικά τους, ως ακολούθως:

– Όσοι έλαβαν πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο (μάστερ ή διδακτορικό) το ακαδημαϊκό έτος 2006 – 2007 θα προσκομίσουν φωτοαντίγραφο του πτυχίου ή του τίτλου.

– Όσοι εισήχθησαν σε Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. εσωτερικού το 2007 θα προσκομίσουν βεβαίωση εγγραφής στη σχολή ή ατομικό δελτίο επιτυχίας ή βεβαίωση του σχολείου τους που αναγράφει σε ποια σχολή εισήχθησαν.

– Όσοι μαθητές Λυκείου τελείωσαν το σχολικό έτος 2006 – 2007 με βαθμό 18 και άνω και

– Όσοι μαθητές Λυκείου ή Γυμνασίου τελείωσαν το σχολικό έτος 2006 – 2007 με Άριστα (βαθμό 18,5 και άνω) θα προσκομίσουν βεβαίωση του σχολείου που θα αναγράφει το γενικό βαθμό τους ή φωτοαντίγραφο του ελέγχου επιδόσεώς τους.

Προσοχή:

α. Όσοι εισήχθησαν πρώτοι στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει απαραίτητα να προσκομίσουν το ατομικό δελτίο επιτυχίας.

β. Όσοι βραβεύθηκαν για την εισαγωγή τους σε  Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. σε προηγούμενο έτος, δεν θα βραβευθούν εκ νέου σε περίπτωση που εισήχθησαν σε άλλη Σχολή εφέτος.

© 2022 Ένωση Πολυτέκνων Αθηνών - Οι Πολύτεκνοι στο Διαδίκτυο

Scroll to top