«Φρένο» στην απογραφή των δημοσίων υπαλλήλων Reviewed by Momizat on . Η Αρχή επιτρέπει να συγκεντρωθούν στοιχεία για τη μισθοδοσία, ενώ ζητά να ληφθούν μέτρα ασφαλείας. Προβλήματα και εμπλοκές δημιουργούνται στο σύστημα απογραφής Η Αρχή επιτρέπει να συγκεντρωθούν στοιχεία για τη μισθοδοσία, ενώ ζητά να ληφθούν μέτρα ασφαλείας. Προβλήματα και εμπλοκές δημιουργούνται στο σύστημα απογραφής Rating:
Διαδρομή: Αρχική » Uncategorized » «Φρένο» στην απογραφή των δημοσίων υπαλλήλων

«Φρένο» στην απογραφή των δημοσίων υπαλλήλων

Η Αρχή επιτρέπει να συγκεντρωθούν στοιχεία για τη μισθοδοσία, ενώ ζητά να ληφθούν μέτρα ασφαλείας.

Προβλήματα και εμπλοκές δημιουργούνται στο σύστημα απογραφής του προσωπικού του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ (Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου) καθώς επιβάλλει «περικοπές» η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΑΠΠΔ), επιτρέποντας να συγκεντρωθούν στοιχεία που αφορούν μόνο τη μισθοδοσία των υπαλλήλων. Η Αρχή κρίνει ότι δεν επιτρέπεται η συγκέντρωση άλλων περαιτέρω στοιχείων, ενώ επισημαίνει πρόβλημα νομιμότητας στην υπουργική απόφαση που ρυθμίζει τα της απογραφής και η οποία βρίσκεται «στον αέρα».

Παράλληλα η ΑΠΠΔ επιβάλλει στις αρμόδιες αρχές που συγκεντρώνουν τα στοιχεία κατά την απογραφή των δημοσίων υπαλλήλων, να λάβουν προηγουμένως ειδικά μέτρα ασφαλείας για την απόλυτη προστασία των προσωπικών τους δεδομένων, όπως π.χ. να καταχωρίζονται σε κρυπτογραφημένη μορφή, το ονοματεπώνυμο, το ΑΦΜ, το ΑΜΚΑ, οι διευθύνσεις κ.λπ., προκειμένου να γίνεται ταυτοποίηση μοναδικά για κάθε απογραφόμενο.

Μάλιστα για την τήρηση των μέτρων ασφαλείας, με στόχο να αποτραπεί κάθε κίνδυνος απώλειας, καταστροφής, απαγορευμένης διάδοσης, αθέμιτης επεξεργασίας και πρόσβασης όσον αφορά σε προσωπικά δεδομένα, η Αρχή ζητά να έχει πλήρη ενημέρωση εντός 6μήνου, για να αποφανθεί στη συνέχεια κατά πόσον προστατεύονται νόμιμα τα προσωπικά δεδομένα των υπαλλήλων ή χρειάζεται να ληφθούν πρόσθετα μέτρα.

Προσφυγές

Αφορμή να ασχοληθεί η Αρχή με το ζήτημα της απογραφής έδωσαν προσφυγές- καταγγελίες δημοσίων υπαλλήλων αλλά και της Ομοσπονδίας δικαστικών υπαλλήλων. Κατά τις προσφυγές, υπάρχει κίνδυνος για τα προσωπικά δεδομένα, ενώ κατά την απογραφή που γίνεται τόσο για λόγους ενημέρωσης σχετικά με τη μισθοδοσία όσο και εκσυγχρονισμού της Δημόσιας Διοίκησης, υποστηρίζεται ότι ζητούνται επιπλέον στοιχεία που δεν είναι αναγκαία για τους σκοπούς που εξυπηρετεί η απογραφή.

Η ΑΠΠΔ υπό τον πρόεδρό της Χρ. Γεραρή εντόπισε ένα βασικό πρόβλημα νομιμότητας, καθώς στον ν. 3845/10 που κύρωσε το Μνημόνιο δεν υπάρχει συγκεκριμένη διάταξη με την οποία να δίνεται εξουσιοδότηση για την έκδοση υπουργικής απόφασης που να ρυθμίζει τα της απογραφής. Αυτό σημαίνει ότι η σχετική υπουργική απόφαση βρίσκεται ουσιαστικά «στον αέρα» και θα μπορούσε εύκολα να ακυρωθεί με μία προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Για να νομιμοποιηθεί δε η όλη διαδικασία, κανονικά θα χρειαζόταν νέα νομοθετική ρύθμιση. Η Αρχή τονίζει ότι στο Μνημόνιο που αποτελεί παράρτημα του ν. 3845/10 προβλέπεται ότι ο δημόσιος τομέας είναι υπερβολικά μεγάλος και πολυδάπανος και πρέπει να γίνει μικρότερος, πιο ευέλικτος και αποτελεσματικός, αλλά δεν παρέχεται πουθενά στον νόμο εξουσιοδότηση, που θα έπρεπε να είναι ρητή, σαφής και ειδική, για να μπορεί να ρυθμιστεί η απογραφή με υπουργική απόφαση.

Ποια κόβονται

Η Αρχή ενόψει του προβλήματος αυτού, δέχεται ότι τα συναρμόδια υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών μπορούν να συγκεντρώνουν μόνο όσα στοιχεία είναι αναγκαία και πρόσφορα για να καταδείξουν τη μισθοδοσία των υπαλλήλων. Ετσι «κόβονται» από την Αρχή (ως μη αναγκαία και πρόσφορα) τα στοιχεία που αφορούν τον βαθμό, αλλά και τη βαθμολογία του τίτλου σπουδών, το θέμα του διδακτορικού τίτλου, τον βαθμό του μεταπτυχιακού τίτλου και την άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου.

Κατά την ΑΠΠΔ, τα στοιχεία που αφορούν τις ξένες γλώσσες, τις επιμορφώσεις, τους επαίνους – μετάλλια είναι κατʼ αρχήν μη αναγκαία και πρόσφορα, εκτός εάν συνδέονται με την καταβολή επιδομάτων σε συγκεκριμένες κατηγορίες υπαλλήλων. Επίσης από τις πειθαρχικές ποινές των υπαλλήλων πρέπει να καταχωρίζεται μόνο η στέρηση αποδοχών, που συνδέεται με τη μισθοδοσία.

Ποια στοιχεία πρέπει να διαγραφούν. Κριτική για το σύστημα που χρησιμοποιείται

Η ΑΠΠΔ δέχθηκε κατά πλειοψηφία την καταχώριση του αριθμού φορολογικής δήλωσης, του έτους του εκκαθαριστικού, του κωδικού ηλεκτρονικής πληρωμής της ΔΕΗ ως νόμιμη και χρήσιμη για την ταυτοποίηση του απογραφομένου, ενώ κατά τη μειοψηφία, ο κωδικός της ΔΕΗ θα έπρεπε να διαγραφεί γιατί μπορεί να οδηγήσει στη συναγωγή και άλλων προσωπικών δεδομένων. Από τη σχετική λίστα δεδομένων η Αρχή ζητά επίσης να διαγραφούν στοιχεία που αναφέρονται στην περιγραφή καθηκόντων, στις
γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή κ.λπ., καθώς δεν προβλέπονται στην υπουργική απόφαση, αλλά δεν είναι και αναγκαία ή πρόσφορα για τη μισθοδοσία των υπαλλήλων.

Μέτρα ασφάλειας

Παράλληλα για να μπορέσει να λειτουργήσει το όλο σύστημα χωρίς κινδύνους για τα προσωπικά δεδομένα (απώλεια, καταστροφή, απαγορευμένη διάδοση, αθέμιτη επεξεργασία – πρόσβαση) οι οποίοι είναι αυξημένοι λόγω της ύπαρξης πλέον μιας ενιαίας ηλεκτρονικής εφαρμογής, η Αρχή αξιώνει να υπάρξουν μέτρα ασφαλείας ιδιαίτερα αυξημένα σε σύγκριση με τα ήδη αυξημένα μέτρα των υπηρεσιών του Δημοσίου. Μεταξύ άλλων, πρέπει να υπάρχουν μέτρα που να εξασφαλίζουν ασφαλή σύνδεση μέσω φυλλομετρητή διαδικτύου με προβλέψεις για διαχείριση φόρτου και αποφυγή πολλαπλών κακόβουλων καταχωρίσεωνκ.λπ.

Πηγή Ημερησία

© 2022 Ένωση Πολυτέκνων Αθηνών - Οι Πολύτεκνοι στο Διαδίκτυο

Scroll to top