Χορήγηση κωδικού για υποβολή αιτήσεως ηλεκτρονικώς της Μεταφορά θέσης, για όσους πέτυχαν με το 10% Reviewed by Momizat on . Σε περίπτωση που οι επιτυχόντες στις Πανελλήνιες εξετάσεις του σχολικού έτους 2013-2014 με το 10%, προσέλθουν στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προκει Σε περίπτωση που οι επιτυχόντες στις Πανελλήνιες εξετάσεις του σχολικού έτους 2013-2014 με το 10%, προσέλθουν στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προκει Rating: 0
Διαδρομή: Αρχική » Ανακοινώσεις » Χορήγηση κωδικού για υποβολή αιτήσεως ηλεκτρονικώς της Μεταφορά θέσης, για όσους πέτυχαν με το 10%

Χορήγηση κωδικού για υποβολή αιτήσεως ηλεκτρονικώς της Μεταφορά θέσης, για όσους πέτυχαν με το 10%

Σε περίπτωση που οι επιτυχόντες στις Πανελλήνιες εξετάσεις του σχολικού έτους 2013-2014 με το 10%, προσέλθουν στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προκειμένου να λάβουν τον προσωπικό τους κωδικό ασφαλείας, προκειμένου στην συνέχεια, με τον κωδικό ασφαλείας και τον 8μήφιο κωδικό των Πανελληνίων να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτηση τους μέσω της ιστοσελίδας του Υπ. Παιδείας, και ο αρμόδιος Διευθυντής αρνηθεί την χορήγηση του κωδικού ασφαλείας, θα πρέπει να πράξουν τα ακόλουθα οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου στην συνέχεια να κινηθούν δικαστικώς:

1) Να υποβάλουν αμέσως με αριθμό πρωτοκόλλου γραπτή αίτηση που να ζητούν τη χορήγηση του προσωπικού τους κωδικού ασφαλείας.

2) Να κρατήσουν αντίγραφο της αιτήσεως που υπέβαλαν και τον αριθμό πρωτοκόλλου αυτής.

3) Να ζητήσουν άμεση γραπτή απάντηση του Διευθυντή για την άρνηση του, να τους χορηγήσει τον προσωπικό τους κωδικό ασφαλείας, λέγοντας του ότι πουθενά ο νόμος ή η υπουργική απόφαση δεν απαγορεύει την χορήγηση κωδικού ασφαλείας και ούτε ο ίδιος είναι αρμόδιος για να κρίνει εάν δικαιούνται Μεταφορά θέσης ή όχι, αλλά αρμόδιες είναι οι Σχολές και σε κάθε περίπτωση τα Δικαστήρια.

4) Να του επιστήσουν την προσοχή ότι έχει καθήκον να χορηγήσει τον προσωπικό τους κωδικό ασφαλείας.

5) Σε περίπτωση που αρνηθεί να δώσει Κωδικό και ούτε γραπτή απάντηση ή ακόμη και εάν τους δώσει γραπτή απάντηση, τότε με το αντίγραφο της αιτήσεως τους (με τον αριθμό πρωτοκόλλου) και την αρνητική απάντηση (εάν τους έχει δοθεί) με μεταβούν στον Εισαγγελέα (καλό θα ήταν να συνοδεύονται από δικηγόρο) και να ζητήσουν με αίτηση τους την χορήγηση Εισαγγελικής παραγγελίας προς τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου αυτός να τους χορηγήσει τον προσωπικό τους κωδικό ασφαλείας, ώστε στην συνέχεια να μπορέσουν να υποβάλλουν ηλεκτρονικώς την αίτηση τους.

6) Όσα παιδιά δεν μπορούν να  ολοκληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση Μεταφοράς θέσης των, καθώς δεν βρίσκουν τη βαθμολογία τους στο μηχανογραφικό σύστημα του υπουργείου,  θα πρέπει άμεσα εντός της προβλεπομένης προθεσμίας, ήτοι έως 17-10-2014 και με τη βοήθεια Δικηγόρου να κοινοποιήσουν εξώδικη αίτηση μετεγγραφής προς το Υπουργείο Παιδείας και προς τη Σχολή – Ίδρυμα Υποδοχής που θέλουν να μετεγγραφούν.

Στην συνέχεια μετά εάν απορριφθεί η αίτηση τους από την οικεία Σχολή ή το Τμήμα, τότε κατά της απορριπτικής αποφάσεως θα μπορούν με δικηγόρο να ασκήσουν αίτηση ακυρώσεως στο αρμόδιο Διοικητικό Εφετείο διεκδικώντας την Μεταφορά θέσης.

© 2022 Ένωση Πολυτέκνων Αθηνών - Οι Πολύτεκνοι στο Διαδίκτυο

Scroll to top