Έκτακτη οικονομική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης και έκτακτη εισφορά στη μεγάλη ακίνητη περιουσία. Reviewed by Momizat on . Διαβάστε το Ν. 3808/2009 (Φ.Ε.Κ. 227/Α/10-12-2009) που αφορά την έκτακτη οικονομική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, την έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των Διαβάστε το Ν. 3808/2009 (Φ.Ε.Κ. 227/Α/10-12-2009) που αφορά την έκτακτη οικονομική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, την έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των Rating:
Διαδρομή: Αρχική » Ανακοινώσεις » Γενικές » Έκτακτη οικονομική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης και έκτακτη εισφορά στη μεγάλη ακίνητη περιουσία.

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης και έκτακτη εισφορά στη μεγάλη ακίνητη περιουσία.

Διαβάστε το Ν. 3808/2009 (Φ.Ε.Κ. 227/Α/10-12-2009) που αφορά την έκτακτη οικονομική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, την έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των μεγάλων επιχειρήσεων και τη έκτακτη εισφορά στη μεγάλη ακίνητη περιουσία των φυσικών προσώπων,

καθώς και την υπ’ αριθμ. 2/90703/0026 (Φ.Ε.Κ. 2448/Β/14-12-2009) Κ.Υ.Α. που καθορίζει τους φορείς και τη διαδικασία καταβολής της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης κοινωνικής αλληλεγγύης.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε τον Νόμο 3808-09

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε την Υ.Α. 2/90703/0026

© 2022 Ένωση Πολυτέκνων Αθηνών - Οι Πολύτεκνοι στο Διαδίκτυο

Scroll to top