Προκήρυξη θέσεων εργασίας από τον ΟΑΕΔ, βάση του Ν. 2643/98 Reviewed by Momizat on . Προκηρύχθηκαν από τον ΟΑΕΔ θέσεις εργασίας του ιδιωτικού τομέα και των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών, για τους προστατευόμενους από το Ν. 2643/98, σύμφων Προκηρύχθηκαν από τον ΟΑΕΔ θέσεις εργασίας του ιδιωτικού τομέα και των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών, για τους προστατευόμενους από το Ν. 2643/98, σύμφων Rating:
Διαδρομή: Αρχική » Ανακοινώσεις » Γενικές » Προκήρυξη θέσεων εργασίας από τον ΟΑΕΔ, βάση του Ν. 2643/98

Προκήρυξη θέσεων εργασίας από τον ΟΑΕΔ, βάση του Ν. 2643/98

Προκηρύχθηκαν από τον ΟΑΕΔ θέσεις εργασίας του ιδιωτικού τομέα και των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών, για τους προστατευόμενους από το Ν. 2643/98, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 78833/1235/14-11-2008 (Φ.Ε.Κ. 2371/Β/21-9-2008) απόφαση του υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, με την οποία καθορίζεται το ειδικό έντυπο της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης και των δικαιολογητικών που υποβάλλουν οι προστατευόμενοι του Ν.2643/1998 στις Πρωτοβάθμιες Επιτροπές του ίδιου Νόμου, για διορισμό ή πρόσληψη στις θέσεις εργασίας των φορέων του άρθρου 2 του Ν. 2643/98.

Η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση των υποψηφίων στην αρμόδια Υπηρεσία προσκομίζεται ή αποστέλλεται  ταχυδρομικά με απόδειξη μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της προκήρυξης στον Τύπο.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης σε τρεις κατά ανώτατο όριο Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ που έχουν προβεί σε Προκήρυξη,  κατ´ επιλογήν τους.

Τα έντυπα της προκήρυξης των αιτήσεων-υπεύθυνων δηλώσεων και των δικαιολογητικών θα διατίθενται από τις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ (Περιφερειακή Δ/νση Αττικής και Νήσων, Πειραιώς 52, 6ος όροφος και Γραμματεία Πρωτοβάθμιας Επιτροπής, Δωδεκανήσου 6, Άλιμος Τ.Κ. 17456).

Για τον πίνακα κατανομής των θέσεων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής και Νήσων του ΟΑΕΔ πατήστε εδώ

Για τους πίνακες κατανομής των λοιπών Περιφερειακών Διευθύνσεων του ΟΑΕΔ πατήστε εδώ.

© 2022 Ένωση Πολυτέκνων Αθηνών - Οι Πολύτεκνοι στο Διαδίκτυο

Scroll to top