Βράβευση Αριστούχων 2012 Reviewed by Momizat on . Για τη συμμετοχή στην ετήσια Βράβευση των Αριστούχων, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στα Γραφεία της Ε.Π.Α., μέχρι 17 Φεβρουαρίου 2012 τα δικαιολογητικά Για τη συμμετοχή στην ετήσια Βράβευση των Αριστούχων, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στα Γραφεία της Ε.Π.Α., μέχρι 17 Φεβρουαρίου 2012 τα δικαιολογητικά Rating:
Διαδρομή: Αρχική » Εκδηλώσεις » Βράβευση Αριστούχων » Βράβευση Αριστούχων 2012

Βράβευση Αριστούχων 2012

Για τη συμμετοχή στην ετήσια Βράβευση των Αριστούχων, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στα Γραφεία της Ε.Π.Α., μέχρι 17 Φεβρουαρίου 2012 τα δικαιολογητικά τους, ως ακολούθως:

 Όσοι έλαβαν πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο (μάστερ ή διδακτορικό) το ακαδημαϊκό έτος 2010 – 2011 θα προσκομίσουν φωτοαντίγραφο του πτυχίου ή του τίτλου.

Όσοι εισήχθησαν σε Α.Ε.Ι η Τ.Ε.Ι εσωτερικού το 2011 θα προσκομίσουν το ατομικό δελτίο επιτυχίας ή βεβαίωση που αναγράφει σε ποια σχολή εισήχθησαν και το βαθμό πρόσβασης. Εάν ο βαθμός πρόσβασης δεν είναι άνω του 10 (δέκα) δεν θα συμπεριληφθεί στη βράβευση.

 Όσοι μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου τελείωσαν το σχολικό έτος 2010 – 2011 με βαθμό 18,5 και άνω θα προσκομίσουν βεβαίωση του σχολείου (που θα αναγράφει το γενικό βαθμό τους) ή φωτοαντίγραφο του ελέγχου επιδόσεώς τους (Γυμνασίου ή Λυκείου αντίστοιχα).

 Προσοχή:

  1. Όσοι βραβεύθηκαν για την εισαγωγή τους σε Α.Ε.Ι η Τ.Ε.Ι σε προηγούμενο έτος, δεν θα βραβευθούν εκ νέου σε περίπτωση που εισήχθησαv σε άλλη Σχολή εφέτος.
  2. Δεν θα γίνουν δεκτά δικαιολογητικά μετά τις 17 Φεβρουαρίου του 2012.
  3. Επίσης δεν θα γίνουν δεκτά δικαιολογητικά μέσω FAX γιατί δημιουργούνται προβλήματα και παρεξηγήσεις.

© 2022 Ένωση Πολυτέκνων Αθηνών - Οι Πολύτεκνοι στο Διαδίκτυο

Scroll to top