Βράβευση Αριστούχων 2015 Reviewed by Momizat on . Για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στην ετήσια Βράβευση των Αριστούχων, πρέπει να υποβάλουν στα Γραφεία της Ε.Π.Α., από 10 Νοεμβρίου 2014 μέχρι 30 Ιανουαρίου 2 Για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στην ετήσια Βράβευση των Αριστούχων, πρέπει να υποβάλουν στα Γραφεία της Ε.Π.Α., από 10 Νοεμβρίου 2014 μέχρι 30 Ιανουαρίου 2 Rating: 0
Διαδρομή: Αρχική » Εκδηλώσεις » Βράβευση Αριστούχων » Βράβευση Αριστούχων 2015

Βράβευση Αριστούχων 2015

Για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στην ετήσια Βράβευση των Αριστούχων, πρέπει να υποβάλουν στα Γραφεία της Ε.Π.Α., από 10 Νοεμβρίου 2014 μέχρι 30 Ιανουαρίου 2015, τα δικαιολογητικά τους, ως ακολούθως:

  • Όσοι έλαβαν πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο (μάστερ ή διδακτορικό) το ακαδημαϊκό έτος 2013 – 2014 θα προσκομίσουν φωτοαντίγραφο του πτυχίου ή του μεταπτυχιακού τίτλου.
  • Όσοι εισήχθησαν σε Α.Ε.Ι η Τ.Ε.Ι εσωτερικού το 2014 θα προσκομίσουν το ατομικό δελτίο επιτυχίας ή βεβαίωση που αναγράφει σε ποια Σχολή εισήχθησαν και το βαθμό πρόσβασηςΕάν ο βαθμός πρόσβασης δεν είναι άνω του 10 (δέκα) δεν θα συμπεριληφθεί στη βράβευση.
  • Όσοι μαθητές Λυκείου τελείωσαν το Σχολικό έτος 2013 – 2014 με βαθμό 18 και άνω θα προσκομίσουν βεβαίωση του Σχολείου (που θα αναγράφει το γενικό βαθμό τους) ή φωτοαντίγραφο του ελέγχου επιδόσεώς τους.
  • Όσοι μαθητές Γυμνασίου τελείωσαν το Σχολικό έτος 2013 – 2014 με βαθμό 18,5 και άνω θα προσκομίσουν βεβαίωση του Σχολείου (που θα αναγράφει το γενικό βαθμό τους) ή φωτοαντίγραφο του ελέγχου επιδόσεώς του.

 Προσοχή:

1. Όσοι βραβεύθηκαν για την εισαγωγή τους σε Α.Ε.Ι η Τ.Ε.Ι σε προηγούμενο έτος, δεν θα βραβευθούν εκ νέου σε περίπτωση που εισήχθησαv σε άλλη Σχολή εφέτος.

2. Όσοι δεν παραλάβουν έγκαιρα από την Ε.Π.Α. την κάρτα συμμετοχής αποκλείονται από την εκδήλωση και δεν δικαιούνται οτιδήποτε προσφερθεί στους βραβευομένους.

3. Δεν θα γίνουν δεκτά δικαιολογητικά μετά τις 30 Ιανουαρίου 2015.

Αποστολή δικαιολογητικών μέσω FAX (210-5240862) μόνο κατόπιν συνεννοήσεως και με την προϋπόθεση ότι θα αναγράφεται η ηλεκτρονική διεύθυνση της οικογένειας του βραβευόμενου ή του ιδίου.

© 2022 Ένωση Πολυτέκνων Αθηνών - Οι Πολύτεκνοι στο Διαδίκτυο

Scroll to top