Δικαιολογητικά που υποχρεούνται να καταθέσουν οι προστατευόμενοι από το Ν.2643/1998 Reviewed by Momizat on . Σε περίπτωση προκήρυξης διαγωνισμού για πρόσληψη προσωπικού που ανήκει στις κατηγορίες του Ν. 2645/1998 (Φ.Ε.Κ. 220/Α/28-9-1998), στις οποίες περιλαμβάνονται οι Σε περίπτωση προκήρυξης διαγωνισμού για πρόσληψη προσωπικού που ανήκει στις κατηγορίες του Ν. 2645/1998 (Φ.Ε.Κ. 220/Α/28-9-1998), στις οποίες περιλαμβάνονται οι Rating:
Διαδρομή: Αρχική » Ανακοινώσεις » Γενικές » Δικαιολογητικά που υποχρεούνται να καταθέσουν οι προστατευόμενοι από το Ν.2643/1998

Δικαιολογητικά που υποχρεούνται να καταθέσουν οι προστατευόμενοι από το Ν.2643/1998

Σε περίπτωση προκήρυξης διαγωνισμού για πρόσληψη προσωπικού που ανήκει στις κατηγορίες του Ν. 2645/1998 (Φ.Ε.Κ. 220/Α/28-9-1998), στις οποίες περιλαμβάνονται οι πολύτεκνοι και τα τέκνα τους, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να καταθέσουν τα δικαιολογητικά που ορίζει η σχετική απόφαση της Υφυπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

Διαβάστε αναλυτικά τη προβλέπει ο Ν.2645/1998 (Φ.Ε.Κ. 220/Α/28-9-1998)

© 2022 Ένωση Πολυτέκνων Αθηνών - Οι Πολύτεκνοι στο Διαδίκτυο

Scroll to top