Αθροιστική χορήγηση της άδειας ανατροφής σε περίπτωση γέννησης νέου τέκνου

Το Υπουργείο Εσωτερικών, με την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.51/590/οικ. 14346/29-5-2008 εγκύκλιο περί «Χορήγησης αδειών σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα και τον Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», έρχεται να βάλει τέλος στην αδικία που υφίστανται οι εκπαιδευτικοί-γονείς. ...

Περισσότερα

Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων στο Δημόσιο, προσώπων που προστατεύονται από το Ν. 2643/98

Ο Ο.Α.Ε.Δ. ανακοίνωσε τον ακριβή αριθμό των θέσεων για την υποβολή αιτήσεων των προστατευόμενων από τον Νόμο 2643/98 όπου θα διοριστούν στον δημόσιο τομέα. Η ανακοίνωση αφορά θέσεις εργασίας σε Δημόσιες Υπηρεσίες, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού. ...

Περισσότερα

Διευκολύνσεις και απαλλαγή πολύτεκνων εκπαιδευτικών της Πρωτ. Εκπαίδευσης από εξωδιδακτικές εργασίες

Με την υπ’ αριθμ. Φ.350/12/59201/Δ1/7-5-2008 εγκύκλιο του Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων κ. Ανδρέα Λυκουρέντζου, καθορίζονται για τους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ορισμένες διευκολύνσεις-απαλλαγές κατά την άσκηση του εκπαιδευτικού τους έργου. ...

Περισσότερα

Γονική Άδεια Και Άδεια Απουσίας Σε Ναυτικούς

Με το Π.Δ. 37/08 καθορίζονται για τους ναυτικούς-γονείς, άνδρες και γυναίκες, που εργάζονται με σχέση ναυτικής εργασίας σε εμπορικά πλοία, οι ελάχιστοι κανόνες για χορήγηση γονικής άδειας και άδειας απουσίας από τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις. ...

Περισσότερα

Καταβολή οικογενειακών επιδομάτων του Ο.Α.Ε.Δ. στους δικαιούχους έτους 2008

Μέχρι την 31/01/2009 έχουν δικαίωμα να λάβουν το επίδομα  παιδιών του έτους 2008, από τον ΟΑΕΔ, οι μισθωτοί που παρέχουν εξαρτημένη εργασία με σχέση ιδιωτικού δικαίου σε οποιονδήποτε εργοδότη της χώρας και δε λαμβάνουν από τον εργοδότης αντίστοιχο επίδομα. ...

Περισσότερα

Δικαιολογητικά που υποχρεούνται να καταθέσουν οι προστατευόμενοι από το Ν.2643/1998

Σε περίπτωση προκήρυξης διαγωνισμού για πρόσληψη προσωπικού που ανήκει στις κατηγορίες του Ν. 2645/1998 (Φ.Ε.Κ. 220/Α/28-9-1998), στις οποίες περιλαμβάνονται οι πολύτεκνοι και τα τέκνα τους, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να καταθέσουν τα δικαιολογητικά που ορίζει η σχετική απόφαση της Υφυπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. ...

Περισσότερα

Ανακοίνωση για τα «ΠΡΩΤΑΚΙΑ»

Όσες πολύτεκνες οικογένειες (μέλη της Ε.Π.Α.) έχουν παιδί, που θα πάει φέτος στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου (δηλαδή, παιδί που γεννήθηκε από 1/1/2002 μέχρι και 31/12/2002), να περάσουν από τα γραφεία της Ε.Π.Α. (Πειραιώς 68Β) να παραλάβουν την κάρτα συμμετοχής στην εκδήλωση για τα «ΠΡΩΤΑΚΙΑ», που θα γίνει την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2008. ...

Περισσότερα

Επιστολή-Διαμαρτυρία της ΕΠΑ προς τον Υπουργό Μεταφορών για την Αύξηση των Εισιτηρίων

Στις 19 Μαΐου 2008 η Ε.Π.Α. απέστειλε στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών επιστολή διαμαρτυρίας για την αύξηση της τιμής των εισιτηρίων των πολυτέκνων και των παιδιών τους, πέραν του ημίσεως που προβλέπει ο νόμος, την έλλειψη μισών εισιτηρίων σε ορισμένες γραμμές και τη μη έκδοση από τον Ο.Α.Σ.Α. καρτών απεριορίστων διαδρομών με μειωμένη κατά το ήμισυ, τουλάχιστον, τιμή. ...

Περισσότερα

Ειδική Παροχή Προστασίας Μητρότητας

Με την υπ’ αριθμ. 33891/606 (Φ.Ε.Κ. 833/Β/9-5-08) απόφαση της υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και την υπ’ αριθμ. 433/9-5-08/15-5-08 εγκύκλιο του Ο.Α.Ε.Δ., ρυθμίζονται η διαδικασία, ο τρόπος και οι λοιπές προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 142 του Ν. 3655/2008 (Φ.Ε.Κ. 58/Α/3-4-2008), που αφορούν την ειδική παροχή προστασίας μητρότητας για τις μητέρες που είναι ασφαλισμένες στο ΙΚΑ ...

Περισσότερα

© 2022 Ένωση Πολυτέκνων Αθηνών - Οι Πολύτεκνοι στο Διαδίκτυο

Scroll to top