Δωρεάν εκπαίδευση γονέων μαθητών υποχρεωτικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην χρήση Η/Υ

Στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής 2006-2013 και με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης υλοποιεί το έργο goneis.gr το οποίο αφορά στην εκπαίδευση γονέων μαθητών υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), και στην Ασφαλή Χρήση του Διαδικτύου. Απευθύνεται σε όλους τους γονείς μαθητών που θα εγγραφούν στην υποχρεωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση κατά το σχολικ ...

Περισσότερα

250 θέσεις με σύμβαση μίσθωσης έργου στο Ο.Α.Ε.Ε.

Με την υπ’ αριθμ. Φ.10035/15825/3148 (Φ.Ε.Κ. 1736/Β/28-8-2008) Κ.Υ.Α. των υπουργών Εσωτερικών και Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας καθορίστηκε για τον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών η δυνατότητα σύναψης μίσθωσης έργου, σε 250 άτομα διαφόρων κατηγοριών, για χρονικό διάστημα 2 ετών, για τις ανάγκες της κεντρικής και των περιφερειακών υπηρεσιών του. ...

Περισσότερα

Επιδότηση εκπαίδευσης στις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας

Στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής 2006-2013 και με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υλοποιείται η δράση e-κπαιδευτείτε η οποία αφορά στην επιδότηση της εκπαίδευσης και πιστοποίησης στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές που εισήχθησαν με τις Πανελλήνιες Εξετάσεις των ετών 2005, 2006 και 2007 σε τμήματα ή σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας ...

Περισσότερα

Όλες οι εργαζόμενες μητέρες δικαιούχοι των παροχών του Ν. 3655/2008

Οι εργαζόμενες μητέρες σε όλους τους εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, ακόμη και σε Ιδρύματα, Σωματεία, Συλλόγους και γενικά νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, είναι δικαιούχοι της ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας. ...

Περισσότερα

Προγράμματα ΟΑΕΔ για νέους ανέργους

Δύο νέα προγράμματα υλοποιεί ο ΟΑΕΔ για νέους ανέργους. Το πρώτο, με την επωνυμία «Μία Αρχή - Μια Ευκαιρία», απευθύνεται σε νέους ηλικίας 16 έως 25 ετών, ενώ το δεύτερο απευθύνεται σε ανέργους ηλικίας 22-32 ετών και είναι πρόγραμμα 3.000 νέων ελεύθερων επαγγελματιών με τον διακριτικό τίτλο «Νέοι & Επιχειρηματικότητα». ...

Περισσότερα

Φύλαξη Και Φιλοξενία Παιδιών Σε Βρεφονηπιακούς Και Παιδικούς Σταθμούς

Δημοσιεύτηκε πρόσφατα η υπ’αριθ.οικ.46855/1622/26-6-2008 (Φ.Ε.Κ. 1186/Β/26-6-2008) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΚΕΔΚΕ (http://www.kedke.gr/) σχετικά με τις προϋποθέσεις φύλαξης και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και παιδιών με αναπηρία σε βρεφικούς, βρεφονηπιακού ...

Περισσότερα

Κατάθεση αιτήσεων για διορισμό των πολυτέκνων υποψήφιων εκπαιδευτικών, από 21/7/08 μέχρι 30/7/08

 Το ΥΠΕΠΘ, σε εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 3255/2004 (ΦΕΚ 138/22-7-2004 τ. Α΄) κ α λ ε ί τους πολύτεκνους υποψηφίους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι ανήκουν στους κλάδους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ), με τέκνα τα οποία είναι ανήλικα ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία ή σπουδάζουν, να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για να εγγραφούν σε ειδικό π ...

Περισσότερα

Ανάθεση-λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων

Η ανάθεση της λειτουργίας και εκμετάλλευσης των κυλικείων των δημόσιων σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, γίνεται μόνο κατόπιν διαγωνισμού, λαμβάνοντας υπ’ όψη την τιμή προσφοράς, την προϋπηρεσία σε μίσθωση σχολικού κυλικείου και την πολυτεκνική ιδιότητα. ...

Περισσότερα

© 2022 Ένωση Πολυτέκνων Αθηνών - Οι Πολύτεκνοι στο Διαδίκτυο

Scroll to top