Δικαιούχοι Δωρεάν Παραλαβής Τροφίμων Reviewed by Momizat on . Με βάση την παρ.α΄ του άρθρου 1 της υπ'αριθ.40946/23-3-05 Αποφάσεως των Υπουργών Εσωτερικών, Δημ.Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Με βάση την παρ.α΄ του άρθρου 1 της υπ'αριθ.40946/23-3-05 Αποφάσεως των Υπουργών Εσωτερικών, Δημ.Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Rating:
Διαδρομή: Αρχική » Uncategorized » Δικαιούχοι Δωρεάν Παραλαβής Τροφίμων

Δικαιούχοι Δωρεάν Παραλαβής Τροφίμων

Με βάση την παρ.α΄ του άρθρου 1 της υπ’αριθ.40946/23-3-05 Αποφάσεως των Υπουργών Εσωτερικών, Δημ.Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δικαιούχοι της δωρεάν διανομής τροφίμων από τα αποθέματα της παρέμβασης της Ε.Ε., ορίζονται αποκλειστικά και μόνο άπορα άτομα που έχουν:

«Οικογενειακό ή ατομικό ετήσιο εισόδημα μέχρι και 15.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 30% για τη σύζυγο και κατά 20% για κάθε ανήλικο ή προστατευόμενο παιδί. Το εισόδημα αυτό αυξάνεται κατά 50% στις περιπτώσεις πασχόντων από βαριά ανίατα ή δυσίατα νοσήματα και κατά 40% σε περίπτωση μη ύπαρξης ιδιόκτητης κατοικίας.»

Όσοι πολύτεκνοι ενδιαφέρονται για την παραλαβή τροφίμων θα πρέπει να προσκομίσουν στην Ένωση εκκαθαριστικό σημείωμα του τελευταίου χρόνου, για να ενταχθούν στα σχετικά προγράμματα διανομής προϊόντων (φέτα, λάδι, μακαρόνια, ρύζι κ.ά.), εφ’ όσον έχουν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Η Ε.Π.Α. θεωρεί τα κριτήρια επιλεξιμότητας απαράδεκτα για τις πολύτεκνες οικογένειες και ζητάει επίμονα να καθιερωθεί ως προϋπόθεση το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των 30.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 3.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο από του 2ου και άνω.

© 2022 Ένωση Πολυτέκνων Αθηνών - Οι Πολύτεκνοι στο Διαδίκτυο

Scroll to top