Αλλαγή του τρόπου καταβολής των πολυτεκνικών επιδομάτων Reviewed by Momizat on . Σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ν. 3863/2010, ο Ο.Γ.Α. θα προχωρήσει στην αλλαγή του τρόπου πληρωμής των επιδομάτων και λοιπών παροχών που χορηγεί στις πολύτεκνες κα Σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ν. 3863/2010, ο Ο.Γ.Α. θα προχωρήσει στην αλλαγή του τρόπου πληρωμής των επιδομάτων και λοιπών παροχών που χορηγεί στις πολύτεκνες κα Rating:
Διαδρομή: Αρχική » Ειδήσεις » Αλλαγή του τρόπου καταβολής των πολυτεκνικών επιδομάτων

Αλλαγή του τρόπου καταβολής των πολυτεκνικών επιδομάτων

Σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ν. 3863/2010, ο Ο.Γ.Α. θα προχωρήσει στην αλλαγή του τρόπου πληρωμής των επιδομάτων και λοιπών παροχών που χορηγεί στις πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες (πολυτεκνικού επιδόματος, επιδόματος τρίτου παιδιού, πολυτεκνικού επιδόματος στις τρίτεκνες οικογένειες, εφάπαξ παροχής και ισόβιας σύνταξης), τα οποία εφεξής θα καταβάλλει με πίστωση Τραπεζικού λογαριασμού ή λογαριασμού που θα τηρείται στα ΕΛ.ΤΑ., κατ’ επιλογή του δικαιούχου.

Η περίοδος της απογραφής λήγει στις 31/1/2011.

download Πατήστε εδώ για να διαβάσετε τη σχετική Εγκύκλιο του Ο.Γ.Α.

© 2022 Ένωση Πολυτέκνων Αθηνών - Οι Πολύτεκνοι στο Διαδίκτυο

Scroll to top